Fond, který ovlivňuje chování celého trhu, napovídá, kam se může vydat index S&P500

Klíčové body

  • Fond banky JPMorgan JHQTX, který je velmi oblíben mezi institucionálními i privátními investory, ovlivňuje chování celého trhu.
  • Fond a jeho zajišťovací operace jsou bedlivě sledovány analytiky, což dodává váhu technickým úrovním.
  • Úrovně indexu, které bychom měli sledovat, jsou 4975 a 5570. Nabízí se myšlenka, že úroveň 5600 by měla být dosažena před obnovovací operací fondu, která nastane poslední den v červnu.
Zdroj: Depositphotos

V jednom ze svých minulých příspěvků jsem popisoval zajištěný akciový fond banky JPMorgan JHQTX, který je velmi oblíben mezi institucionálními i privátními investory. V krátkosti připomenu, o co se jedná.

Tento investiční fond ukládá prostředky do akciového indexu SP500 a zároveň udržuje zajišťovací opční strategii, která má uchránit část hodnoty fondu v případě propadu indexu. Tohoto efektu je dosaženo tzv. „zero-cost“ strategií, kdy manažer fondu prodává call opci se strike price nad současnou úrovní trhu a kupuje tzv. put spread pod aktuální cenou. Vše tak, aby součet inkasovaných a placených prémií byl nula. Odtud „zero-cost“.

Tato strategie se obnovuje každé tři měsíce v jeho poslední pracovní den. Největší objem je alokován v měsíci březnu, červnu atd., menší objemy v měsících duben a květen modulo tři měsíce. Minulý pátek se obnovovala jedna z menších tranší. Celkový počet opčních kontraktů trvale alokovaných v tomto produktu je 42 tisíc. Jen pro představu, nominální hodnota jednoho opčního kontraktu je stonásobek ceny indexu. Nominální hodnota opční strategie fondu je tedy něco kolem 22 mld. dolarů. Důležitější než nominální hodnota jsou strike price opčních kontraktů. Ukazuje se, že tyto úrovně tvoří velmi signifikantní technické body, ke kterým má trh tendenci se vracet nebo se od nich odrážet. Díky svému obchodnímu úspěchu je totiž fond tak velký, že jeho strategie ovlivňuje chování celého trhu.

Tento fond a jeho zajišťovací operace jsou velmi bedlivě sledovány analytiky, což dodává další váhu těmto technickým úrovním. Současné úrovně indexu, které bychom měli sledovat, jsou 4975 a 5570. Spodní hranice pásma dosáhl index v měsíci dubnu a úspěšně se od ní odrazil. Nyní se nacházíme téměř uprostřed mezi oběma signifikantními úrovněmi. V této souvislosti se nabízí myšlenka, že horní hranice pásma, úroveň cca 5600, by měla být taktéž dosažena před další obnovovací operací fondu, která nastane poslední den v měsíci červnu.

Jak všichni dobře víme, na trzích neexistují žádné garance. Akciový index SP500 se nachází blízko svých historických maxim a jeho vnitřní struktura je nestabilní. Očekává se snížení úrokových sazeb, zhoršení ekonomických ukazatelů a blíží se prezidentské volby. Kterýkoliv z těchto faktorů a jakýkoliv jiný, o kterém nevíme, může poslat akciovou burzu do silné korekce. Naše opční technické úrovně vytvořené fondem JHQTX by pak byly k ničemu. Pokud se tak nestane, máme slušnou šanci uvidět hodnotu 5600.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 1,0850 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 104,84 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0813 do 1,0889 EURUSD.

Koruna se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 24,71 EURCZK, vůči dolaru pak za středový kurz 22,78 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,65 až 24,78 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,65 do 22,87 USDCZK.

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, by měl dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností spadat do zmíněného intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje nejen předchozí hodnotu kurzu, ale i jeho minulou volatilitu. Pro přesnější určení budoucí volatility je do modelu zakomponován také faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. žádnou zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, Financial Times, Fed, ECB, ČNB, TradingView

Newsletter