Jak velký kus cesty ušla česká ekonomika od covidového šoku?

Klíčové body

  • Spotřeba domácností se za několik měsíců dostala z klesající cyklické složky k vysoce rostoucí cyklické složce.
  • Investice jsou významně nad dlouhodobým trendem, ale vliv cyklické složky opadl.
  • Mírný optimismus nabízí posun exportu a HDP ze sektoru poklesu do či alespoň k sektoru oživení.
Zdroj: Depositphotos

Od posledního vydání Roklen indikátoru uplynulo již pět měsíců. Na stavu tuzemské ekonomiky se od té doby hodně změnilo.

V letním vydání byl v ekonomice patrný významný cyklický vliv a větší roztříštěnost proměnných. To se projevilo například na osách indikátoru, které musely být prodlouženy, aby se na ně všechny proměnné vešly. V současné verzi jsou cyklické složky jednotlivých proměnných nižší, proměnné více koncentrované a jejich rozložení je především vertikální. Ekonomika ušla od covidového šoku kus cesty a cyklický vliv způsobený lockdownem či vládními investicemi polevil.

Zdroj: Roklen
Zdroj: Roklen

Zajímavý je posun spotřeby domácností, která se za několik měsíců dostala z klesající cyklické složky k vysoce rostoucí cyklické složce, a skoro až na úroveň dlouhodobého trendu. V současné chvíli je to právě spotřeba domácností, u které je cyklická složka nejvýznamnější. To odpovídá argumentaci a odhadům ČNB, že spotřeba domácností je důležitým faktorem, který táhne inflaci.

Opačným směrem se posunuly investice. V letním vydání to byly investice, jejichž cyklická složka čelila vysokému pozitivnímu šoku, v aktuální verzi jsou investice sice významně nad dlouhodobým trendem, ale vliv cyklické složky opadl. Je tak patrný klesající vliv investičních kroků vlády.

Pesimistickou změnu pozorujeme na indexech důvěry spotřebitelů a podnikatelů. Zatímco v minulém vydání byly oba ukazatele v expanzivní části, tedy nad dlouhodobým trendem a s pozitivní cyklickou výchylkou, v současné době oba indikátory ze sektoru expanze vypadly. Podnikatelská důvěra se propadla do fáze zpomalení, a důvěra spotřebitelů dokonce až do fáze poklesu.

Mírný optimismus naopak nabízí posun exportu a HDP ze sektoru poklesu do či alespoň k sektoru oživení, byť indikátor exportu zatím „došel“ pouze na hranici. Již tradičně najdeme nejseverněji, vysoko nad dlouhodobým trendem proměnné zachycující situaci na finančním trhu – M3 peněžní zásoba, ceny bytů a desetiletý dluhopis.

Vývoj koruny

Koruna během čtvrtka oslabila směrem k hranici 25,30 za euro. Je evidentní, že se na kurzu projevila nová pandemická opatření, která budou i nadále představovat riziko slabší koruny. I přesto nečekáme, že by omezení měla citelnější vliv na výhled domácí měnové politiky. ČNB by i tak měla v prosinci přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb. Sledovat budeme rovněž možné zahraniční vlivy spojené především s měnovou politikou vyspělých ekonomik, s důrazem na americký Fed.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1339 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,65 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1303 do 1,1382 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,26 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,27 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,18 až 25,29 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,10 až 22,34 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, ČNB, ČSÚ

Newsletter