Krátké korunové sazby klesly. Koruna oslabila nad 25,40 za euro a nad 23,40 za dolar. Dolar proti euru zpevnil pod 1,0850. Americká výnosová křivky se napřimuje.

Je tohle signál větších problémů, či dokonce finanční krize?

Klíčové body

  • V době před přijetím eura byly běžným jevem na finančním trhu pravidelné měnové „minikrizičky“ francouzského franku. Tento „folklor“ zmizel na přelomu tisíciletí.
  • Neúspěch ve volbách do Evropského parlamentu se francouzský prezident Macron rozhodl řešit vypsáním předčasných voleb. Trhy nevzaly tuto zprávu optimisticky.
  • Za jiných okolností by člověk nad rozšířením francouzských spreadů mávnul rukou, propad burzy však může být signálem hlubších problémů, možná i finanční krize.
Francouzský prezident Macron, zdroj: Depositphotos

V době před přijetím eura byly běžným jevem na finančním trhu pravidelné měnové „minikrizičky“ francouzského franku. Francie byla v té době relativně velmi zadlužená v porovnání např. s Německem nebo Spojenými státy. Státní dluhopisy nesly vyšší úroky a byly drženy zahraničními investičními a hedžovými fondy. Investor se proto v případě prodeje francouzských státních dluhopisů zbavoval taktéž lokální měny – francouzského franku.

To mělo za následek její pravidelné oslabování a intervence Banque de France, která zvedala krátkodobé úrokové sazby a kupovala frank. Tento „folklor“ zmizel přijetím eura na přelomu tisíciletí. Zadlužení Francie se projevilo na trvale zvýšených úrokových sazbách státních dluhopisů v porovnání s více ukázněnějšími zeměmi. Finanční a politické problémy jednotlivých států eurozóny se od té doby neprojevují lokálními měnovými krizemi, ale zvyšováním úrokového prémia – spreadu na dluhopisech takto postižených zemí. Na první pohled se jedná o vylepšení systému. Ve skutečnosti to však znamená, že zemím chybí jeden monetární rozměr, totiž kompetitivní oslabení měny. Trvale platí vyšší úrok, ale postrádají možnost znehodnotit svou měnu a pomoci tak konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. Problémy se kumulují a ve finále se mohou projevit něčím podobným, jako byla řecká krize.

Neúspěch ve volbách do Evropského parlamentu se francouzský prezident Macron rozhodl řešit vypsáním předčasných voleb do parlamentu domácího. Trhy nevzaly tuto zprávu příliš optimisticky a zareagovaly podle výše popsaného scénáře rozšířením spreadu francouzských státních dluhopisů. Spolu s francouzskými se svezly i dluhopisy ostatních „zranitelných“ zemí, Španělska a Itálie. Bavíme se zde o desítkách bazických bodů, takže nejde o žádnou tragédii. Po snížení referenčních sazeb ECB jsou evropské dluhopisy v oblibě mezi investory. Tato epizoda se proto na první pohled jeví pouze jako příležitost pro výhodný nákup.

Trochu zarážející je, že spolu s dluhopisy se na cestu dolů vydala také pařížská burza. Index CAC 40 se od překvapivých volebních výsledků propadl o 6 procentních bodů a od svého maxima o bodů 9. Neexistuje zde jiné vysvětlení než vnitropolitická situace, jelikož jiné akciové trhy zůstaly pevné. V dobách před přijetím eura neměly měnové pohyby evropských zemí téměř žádný vliv na ceny jejich akcií, byly považovány za neutrální faktor pro vývoj akciových trhů. První změnu v tomto vzorci chování jsme zažili při řecké krizi. Spolu s dluhem se propadla i řecká burza. Podobný vývoj vidíme i dnes ve Francii. Za jiných okolností by člověk nad rozšířením spreadů mávnul rukou, propad burzy však může být signálem hlubších problémů, možná i finanční krize.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 1,0694 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 105,60 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0641 do 1,0730 EURUSD.

Koruna se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 24,72 EURCZK, vůči dolaru pak za středový kurz 23,11 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,67 až 24,81 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,01 do 23,28 USDCZK.

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, by měl dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností spadat do zmíněného intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje nejen předchozí hodnotu kurzu, ale i jeho minulou volatilitu. Pro přesnější určení budoucí volatility je do modelu zakomponován také faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. žádnou zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, Financial Times, Fed, ECB, ČNB, TradingView

Newsletter