Jsme teprve na začátku zajímavého a bouřlivého vývoje cen finančních aktiv

Klíčové body

  • Přijdeme-li o blízkou osobu, zaměstnání, příjem, majetek či jinou existenciální hodnotu, procházíme pěti emocionálními stavy.
  • Jednotlivé stavy můžeme pozorovat u různých typů aktiv i různých investorů.
  • Centrální banky by mohly snížit sazby. Neudělají to.
Zdroj: Depositphotos

Přijdeme-li o blízkou osobu, zaměstnání, příjem, majetek či jinou existenciální hodnotu, procházíme v následujícím pořadí pěti emocionálními stavy. Jsou to denial (popírání), anger (vztek), bargaining (doprošování se), depression (deprese), acceptance (vyrovnání), zkráceně DABDA. Inflační vlna a následné vzedmutí úrokových sazeb bezesporu znamená šokovou událost pro mnoho jedinců, jak z pohledu osobního, tak profesionálního. Je proto pravděpodobné, že procházejí procesem DABDA.

Úroková sazba byla po mnoho let neviditelným parametrem, který nevstupoval do ekonomických modelů a rozhodování aktérů. Nulová výše úroků změnila způsob, jakým je alokován kapitál, a pokřivila směrem nahoru cenové parametry mnoha skupin aktiv. Její neočekávaný nárůst z „nuly na pět procent“ tak znamená nejistotu a existenciální stres, jelikož tlačí na návrat do normálu, který je nevyhnutelně spojen s finančními ztrátami. Hledejme proto DABDA hlavně u stakeholderů předražených aktiv.

Ceny fixně úročených cenných papírů započaly svůj pád v půli roku 2020. Od té doby se soustavně propadají tak, že v současné době můžeme hovořit o historicky rekordním „drawdownu“, který nemá obdobu v mnoho desítek let dlouhé historii. Viděno perspektivou DABDA, na konci roku 2021 se mohli nacházet investoři, kteří musí tyto cenné papíry držet ve svých portfoliích, v prvním stadiu – popírání. V letošním roce, zejména v posledních týdnech, kdy propady opět akcelerovaly, je to pravděpodobně stádium třetí – doprošovámí. Další skupinou investorů postiženou vysokými sazbami jsou držitelé nemovitostí a developeři. Podle určitých agresivních signálů, které tato skupina vysílá do médií, lze vyvozovat, že se nachází ve stadiu druhém, tedy vzteku. Daří se jim držet ceny aktiv na vysoké úrovni, ale pouze s velkými obtížemi. Posledním okruhem investic, ovlivněným přísnými měnovými podmínkami, jsou akcie a kredit. Zde jsme zatím svědky klidné, avšak trochu strojené blahosklonnosti. Akcie sice zaznamenaly propad v roce 2022, ale letos se jejich ceny vyjádřené formou indexu vrátily na téměř historicky nejvyšší hodnoty. Jedná se o stadium jedna-popírání.

Můžeme namítnout, že výše popsané problémy jsou lehce řešitelné. Stačí, aby centrální banky snížily úrokovou sazbu, a svět se navrátí do starých kolejí. Není to však tak jednoduché. Stejně jako investoři, jsou i monetární autority ve vleku událostí. Inflační náraz byl i pro ně šokem. Například medializovanou „transitory“ periodu z roku 2021, kterou si živě pamatujeme, lze ztotožnit s jejich první popírací DABDA periodou. Poslední tisková konference Fedu, z jejíž rétoriky bylo možno vyčíst netrpělivost, naznačuje, že se již posunuly do periody druhé

Přijmeme-li naši psychologickou teorii s dovětkem, že jeden každý pacient bude uzdraven až po absolvování všech pěti emocionálních stádií, jsme teprve na začátku zajímavého a bouřlivého vývoje cen finančních aktiv.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0643 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 105,61 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0600 do 1,0692 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,44 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,96 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,25 až 24,57 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,73 do 23,08 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter