Euru se podařilo umazat část dnešních ztrát. Kurz se drží pod 1,0850 EURUSD. Koruna po krátkém oslabení nad 25,45 za euro, smazala ztráty pod 25,40 za euro.

Každý investor, firma či jiný klient banky by si měl položit jednoduchou otázku

Zdroj: Depositphotos

V záplavě senzačních zpráv z amerického dluhopisového trhu zapadla jedna poměrně zajímavá z trhu domácího. Ve středu se uskutečnila primární emise státních pokladničních poukázek České republiky. Takové emise probíhají pravidelně a není na tom nic mimořádného. Co lišilo tuto od jiných podobných, je měna, ve které byl cenný papír denominován. Jednalo se totiž o společnou měnu euro.

Naprostá většina českého dluhu je emitována v domácí měně. Pokladniční poukázky byly donedávna naprosto opomíjeným instrumentem mezi investorskou veřejností. Krátkodobé úrokové sazby, které se držely trvale kolem nuly, nedovolovaly jakékoliv komerční využití instrumentu. Toto se změnilo před dvěma roky spolu s nárůstem krátkodobých sazeb centrálních bank v Evropě i zámoří. Přes malou pozornost, kterou tato eurová emise vyvolala, se jedná o poměrně revoluční rozhodnutí emitenta. Dlužno dodat, že je to již emise druhá, první proběhla už v letošním létě.

Pokladniční poukázky jsou dluhové cenné papíry se splatností kratší než jeden rok, zpravidla 3,6 a 12 měsíců. Jsou prodávané pod par (nominální hodnota) a nenesou žádný kupón. Výnosu je dosaženo rozdílem mezi nákupní cenou a nominální hodnotou, kterou investor obdrží při splatnosti. Středeční emise měla splatnost 3 měsíce a v primární aukci bylo dosaženo průměrného výnosu 3,89 %. Tzv. depozitní facilita ECB, tj. maximální sazba, za kterou si mohou účastníci mezibankovního trhu uložit eura u ECB overnight neboli přes noc, je nyní 4 %. Poukázka ministerstva financí tedy nabízí o něco nižší, ale velmi se přibližující výši úroku, kterou je možno na trhu dosáhnout.

Každý investor, firma či jiný klient banky by si měl položit jednoduchou otázku, zdali mu instituce, která se stará o jeho běžný účet, schopna nabídnout alespoň přibližující se úrok na jeho běžném eurovém účtu. Odpověď nalezne jedním pohledem na svůj výpis. Jsem ochoten se vsadit, že bude ve valné většině případů nemile překvapen. Důvod proč nejsou české banky schopné svými sazbami na jiných měnách než česká koruna konkurovat mezibankovním depozitum není neetické chování, nýbrž fakt, že mají ztížený přístup k operacím v ECB.

Přímá linka mezi českým střadatelem či firmou a českým státem, která vynechává bankovní mezičlánek, šetří peníze klientů a zároveň pomáhá financovat český stát. Jedná se tedy o nástroj, který by měl každý potencionální investor zvážit.

Zdroj: Bloomberg, Reuters, ECB, MF ČR

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter