Musíme zahodit předsudek o „hříšném“ bankovnictví

Klíčové body

  • Vývoj po Velké finanční krizi spočíval ve velké míře v razantní regulaci bank a omezení jejich schopnosti brát na sebe finanční rizika.
  • Změna v regulaci bank měla za následek přenesení nejenom některých specifických aktivit, ale i pomyslného těžiště finančního světa.
  • Musíme zahodit předsudek o „hříšném“ bankovnictví, které zavinilo Velkou finanční krizi.
Zdroj: Depositphotos

Dovolím si dnes přednést jednu akciovou myšlenku. Jak víme z teorie, likvidita a peníze se ve finančním systému tvoří různými kanály. Jeden kanál, kanál likvidity, je řízen centrálními bankami, druhý, peněžní, příslušnými ministerstvy financí a další probíhá v soukromém bankovním systému úvěrovacím procesem.

Vývoj po Velké finanční krizi spočíval ve velké míře v razantní regulaci bank a omezení jejich schopnosti brát na sebe finanční rizika. Každý, kdo pracoval v bance v letech 2008-2010 ví, k jakým změnám v tomto sektoru došlo. Živé podnikatelské prostředí bylo vytlačeno suchým úřednickým drilem. Dodržování regulace se stalo důležitějším faktorem než vydělávání peněz. Popis platí ze sta procent pro evropské bankovnictví. To americké si s největší pravděpodobností zachovalo určitou akceschopnost, ale i zde došlo ke značnému přesunu aktivit z bankovnictví na subjekty typu hedgeových fondů a private equity/credit firem.

Dovoluji si tvrdit, že změna v regulaci bank měla za následek přenesení nejenom některých specifických aktivit, ale i pomyslného těžiště finančního světa ve smyslu tvorby peněz ze soukromé sféry na fiskál. Po více než deseti letech fungování tohoto nastavení stojíme před velkým problémem. Americká vláda udržuje deficit ve výši 7 % HDP při zhruba tříprocentním růstu a centrální banku tíží obrovsky nabobtnalá bilance, kterou se snaží opatrně vyfouknout. Člověk nemusí být genius, aby pochopil, že daná situace je neudržitelná.

Podíváme-li se na problém trochu „out of the box“, zjistíme, že a na první pohled neřešitelná situace má východisko, které je docela jednoduché. Musíme zahodit předsudek o „hříšném“ bankovnictví, které zavinilo Velkou finanční krizi a přenést epicentrum tvorby peněz z komplexu fiskál-centrální banka zpět na soukromé banky. Tento krok vyžaduje zrušit některé regulace, snížit dohled centrálních bank nad soukromým sektorem a uvolnit ukazatele pro kapitál.

V USA se již podobná volání ozývají. Výsledek letošních prezidentských voleb tento proces buďto hodně urychlí nebo jenom málo urychlí. Americká vláda totiž nemá jinou možnost. Po desetiletí, kdy společně s Fedem nesli na bedrech zodpovědnost za ekonomický růst, jsou nejvyčerpanější ze všech sobě podobných. Štafetu musí převzít někdo odpočatější a připravenější, a tím je soukromé bankovnictví. Jaký vliv by to mohlo mít na ceny bankovních akcií, zejména těch amerických, nechám na uvážení čtenáře.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0905 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 103,19 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0839 do 1,0952 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,77 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,72 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,72 až 24,90 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,63 do 22,90 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, Financial Times, ECB, Fed, ČNB, CME, TradingView

Newsletter