ČEZ loni vydělal 10,5 miliardy, letos čeká výrazný nárůst čistého zisku

Provozní výnosy Skupiny ČEZ za loňský rok dosáhly 184,5 miliardy korun a meziročně reálně vzrostly o téměř 11 miliard. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) byl 49,5 miliardy korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením roku dosáhl v souladu s výchozím očekáváním hodnoty 13,1 miliardy korun.

Meziroční srovnání zisku bylo významně ovlivněno jednorázovými vlivy, které v součtu přispěly do čistého zisku 2017 pozitivně ve výši 7,5 mld. Kč, zejména úspěšný prodej akcií MOL. Letos má Skupina ČEZ ambici zvýšit zisk EBITDA na 57 – 59 miliard a čistý zisk na 17 – 19 miliard korun.

„V roce 2019 se po letech meziročních poklesů realizačních cen vyrobené elektřiny významně projeví ve výsledcích hospodaření Skupiny ČEZ růst cen elektřiny na velkoobchodních energetických trzích. Máme navíc ambici vyrobit přes 68 TWh elektřiny (o 8 procent meziročně více), z toho přes 31 TWh v jaderných zdrojích, a navýšit tržby z energetických služeb nad 20 mld. Kč. Celkově proto očekáváme EBITDA 2019 na úrovni 57 – 59 mld. Kč a čistý zisk 17 – 19 mld. Kč. K naplnění této ambice přispěje také projekt interní optimalizace centrálních a podpůrných činností, který předpokládá významné zeštíhlení centrálních útvarů o 15 – 20 % pracovních míst a 0,5 miliardy korun trvalého snížení stálých nákladů ročně, “ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Meziroční pokles čistého zisku o 8,5 mld. Kč reflektuje především neopakovatelné jednorázové pozitivní vlivy z roku 2017 v celkové výši 7,5 mld. Kč. Šlo o vliv ukončení vlastnictví akcií MOL (4,5 mld. Kč), prodej nemovitostí v Praze (1,1 mld. Kč), pozitivní vliv změny rumunské regulace OZE na ocenění zelených certifikátů pro rumunské větrné parky ČEZ (0,8 mld. Kč), dohodu o narovnání se společností Sokolovská uhelná (0,7 mld. Kč) a mimosoudní dohodu s bulharskou státní společností NEK (0,4 mld. Kč). Negativně dále působil zejména růst nákladů na emisní povolenky pro výrobu (o 1,3 mld. Kč) z důvodu růstu jejich tržní ceny i poklesu objemu jejich bezplatného přídělu a dále růst stálých nákladů na výrobu elektřiny z klasických zdrojů, naopak pozitivně působila meziročně zejména vyšší výroba z jaderných zdrojů a vyšší povolené výnosy z distribuce reflektující nárůst investic do distribuční sítě v ČR,“ vysvětluje místopředseda představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Provozní výnosy v roce 2018 dosáhly 184,5 miliardy korun a po očištění o metodické změny IFRS stouply meziročně o 10,8 mld. Kč, a to zejména díky růstu tržeb z energetických služeb, které vzrostly o 120 %.

„Těší mě, že růst ESCO tržeb je způsoben nejen akviziční expanzí, ale také organickým růstem v Česku i v zahraničí, čímž se potvrzuje správnost naší strategie, která dynamický růst trhu energetických služeb v Evropě předpokládala. V sektoru ESCO jsme v roce 2018 dále posílili zejména v Německu v oblasti energetických služeb a na Slovensku v oblasti teplárenství. Navíc se nám podařilo o 50 % překonat dosavadní rekordní zisk z obchodování s komoditami z roku 2017,“ říká člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani.

Výroba elektřiny z tradičních zdrojů stoupla meziročně o procento na 61,3 TWh, přičemž výroba z jaderných elektráren vzrostla o 6 % na 29,9 TWh. Výroba elektřiny v segmentu nová energetika (tj. z větrných, fotovoltaických a malých vodních elektráren) dosáhla 1,8 TWh, meziročně o 11 % méně v důsledku horších povětrnostních podmínek v Rumunsku a nepříznivých hydrometeorologických podmínek v ČR.

Na investice do dlouhodobého majetku Skupina ČEZ v roce 2018 vynaložila 26,4 mld. Kč. Nejvíce investic směřovalo do segmentu distribuce (12,9 mld. Kč), z čehož 10,4 mld. Kč bylo investováno do distribuční sítě v ČR, kde rostly investice do rozvoje, digitalizace a zvýšení spolehlivosti sítě.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce stoupla meziročně o 0,5 %, po klimatickém a kalendářním očištění o 1,3 %. Rostla zejména spotřeba velkých firem spojená s ekonomickým růstem.

Newsletter