Covid-19: Mobilizace automobilového průmyslu

Automobilový průmysl je dnes narušován několika silnými vlivy jako jsou například elektromobilita nebo autonomní či sdílené automobily. To způsobuje bezprecedentní vývoj technologií a obchodních modelů. Uprostřed tohoto turbulentního vývoje tlačí aktuálně na automobilový průmysl ještě pandemie covid-19.

Po počátečních výpadcích dodávek a výroby nyní celé odvětví čelí poptávkovému šoku a dalšímu nejistému vývoji. Někteří výrobci čelí kvůli výpadku příjmů problémům s chybějící likviditou a bez zajištění dalšího financování riskují ukončení podnikání. Nová situace také zcela jistě přinese i změny v chování zákazníků a růst preferencí online nakupování. Covid-19 narušuje globální automobilový hodnotový řetězec. Zde je několik klíčových výzev, kterým dnes automotive segment čelí:

1. Přerušený dodavatelský řetězec

Protože výrobci silně spoléhají na produkci just-in-time, jejich dodavatelské řetězce byly okamžitě přerušeny. V Číně byly téměř dvě třetiny automobilové produkce zastavením výroby přímo zasaženy, což mělo velký dopad také na všechny dodavatele. Kromě toho má nedostatek součástek vyrobených v Číně vliv na celosvětovou výrobu.

2. Ukončení výroby

Zatímco se situace v Asii začíná stabilizovat, většina americké a evropské výroby automobilů je ve velké nejistotě ohledně toho, kdy se výroba vrátí do zajetých kolejí. Výrobci rovněž začínají přesouvat část technických, montážních i nákupních kapacit na výrobu zdravotnického vybavení.

3. Nedostatek likvidity

Hotovost se stává v takovýchto časech ještě důležitější než běžně. Někteří výrobci mají nízkou likviditu a při minimálních provozních peněžních tocích jsou zbývající hotovostní rezervy často vyčerpány za méně než dva měsíce. To vedlo mnoho z nich k vyjednávání vyšších úvěrových limitů. Masivní pokles tržní kapitalizace pravděpodobně zrychlí konsolidaci celého odvětví. A bez zajištění dalšího financování hrozí, že někteří hráči přestanou fungovat, což bude mít dopad na investice do nejmodernějších technologií, jejichž zavádění se pravděpodobně odloží.

4. Pokles prodeje vozidel

Čína je stále v tomto odvětví největším světovým trhem. Tržby zde však klesly v únoru 2020 o více než 80 % ve srovnání s předchozím měsícem. Prognózy globálních prodejů ve všech hlavních regionech předpovídají, že trh v roce 2020 poklesne o přibližně 12 %. Změny v chování zákazníků, zejména posílení online nakupování, pravděpodobně zůstanou i po odeznění krize.

Jak mohou automotive společnosti reagovat NYNÍ

Pro řešení této krize by měly podniky reagovat ve třech časových osách:

 1. rychle reagovat na nově vznikající situaci
 2. obnovit obchodní činnosti
 3. přenastavit strategické plány a přizpůsobit se „never normal“ realitě

Jak reagovat na probíhající krizi („RESPOND“)

 • Zajistit bezpečnost
 • Zůstat v kontaktu se zákazníky prostřednictvím online a mobilních kanálů
 • Umožnit efektivní rozhodování
 • Zřídit pracovní skupinu pro digitální pracoviště k zajištění účinné spolupráce

Jak upravit způsoby fungování („RESET“)

 • Řídit rizika ve všech oblastech
 • Identifikovat dodatečnou hodnotu a předejít krizi likvidity
 • Umožnit přesuny portfolia produktů prostřednictvím flexibilních dodavatelských řetězců

Jak se připravit na „never normal“ realitu („RENEW“)

 • Vytvořit nákladově efektivní provoz zapojením chytrých procesů a digitálních zaměstnanců a backoffice procesů
 • Sledovat trh pro možnosti dalšího růstu
 • Znovu nastavit priority investic a strategického plánu

„Výrobci, kteří se nejlépe přizpůsobí změnám, budou mít nejlepší předpoklady, aby zvládli aktuální výzvy a vybudovali silnější podniky, více zaměřené na zákazníka. Odměněni pak budou odolnými procesy a přizpůsobivým ekosystémem. Klíčové je zaměření pozornosti na „never normal“ realitu. A to dnes více než kdy jindy,“ uzavírá Michal Málek, Managing Director pro oblast Products Automotive, Accenture ČR.

Celou studii najdete zde: https://www.accenture.com/us-en/insights/automotive/coronavirus-automotive-rapid-response

Newsletter