Creditreform:Počet konkurzů firem letos klesl o 178 na 1495

Za tři čtvrtletí bylo v Česku prohlášeno 1495 konkurzů firem, což je o 178 méně než ve stejném období loni. Z toho živnostníků v konkurzu ubylo o 65 na 811, právnických osob pak o 113 na 684. ČTK to dnes sdělila společnost Creditreform.

Klesající trend v počtu insolvenčních návrhů podle Creditreformu pokračuje. Přestože se většině firem daří zvyšovat obraty a roste zaměstnanost, dynamika poklesu insolvenčních návrhů se proti stejnému období roku 2015 již nezrychluje a v insolvenčních problémech je řada velkých firem.

I ve třetím čtvrtletí 2016 pokračovaly problémy firem ze skupiny Vítkovice Group. Po společnosti Vítkovie Power Engineering a Vítkovice Mechanika spadly v srpnu do insolvence i společnosti Vítkovice Envi a Vtkovice Gearworks. Společnosti Vítkovice Envi byla povolena reorganizace a Vítkovice Gearworks je v úpadku.

V září byla prohlášena insolvence i na společnost Kovosvit Mas. Finanční problémy firmy vyřešil vstup investora a změna akcionáře. Již pošesté byl podán insolvenční návrh na stavební firmu Bögl a Krýsl, koncem září vzal navrhovatel svůj návrh zpět. V insolvenci se ocitly i další významné stavební firmy Průmstava SDS Exmost. Na rozhodnutí o úpadku čeká také společnost 2P Commercial Agency.

Optimismus na trhu a rostoucí zakázky firem umožňují podle Creditreformu predikovat pokles počtu insolvenčních návrhů firem i pro poslední čtvrtletí 2016. Stejný vývoj očekává pro příští tři měsíce i u spotřebitelů. Dlouhodobý výhled však zde není tak jednoznačný. „Paradoxně může situaci v této skupině negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát,“ varovala firma.

Počet prohlášených konkurzů právnických osob a živnostníků:

2000 2491
2001 2473
2002 2155
2003 1728
2004 1411
2005 1236
2006 1245
2007 1115
2008* 1141
2009* 1553
2010* 1601
2011* 1778
2012* 1899
2013* 2224
2014* 2403
2015* 2191
3. čtvrtletí 2016* 1495

Zdroj: Insolvenční rejstřík, *V roce 2008 vstoupil v platnost insolvenční zákon a změnila se metodika. Do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku.

Newsletter