ČSOB hlásí za prvních devět měsíců roku výrazný nárůst mobilního bankovnictví

Čistý zisk skupiny ČSOB stoupl na 14,7 mld. Kč. Objem úvěrů vzrostl na 776 mld. Kč (meziroční zvýšení o 5 %), kvalita úvěrového portfolia zůstává vysoká. Provozní výnosy činily 31,4 mld. Kč (meziroční zvýšení o 15 %).

Provozní náklady vzrostly na 14,1 mld. Kč (meziroční zvýšení o 7 %). Personální náklady se meziročně zvýšily o 7 %. Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví meziročně vzrostl o 26 % a transakcí o 33 % Objem vkladů ve skupině činil 978 mld. Kč (-6 % meziročně v důsledku nižšího objemu repo operací s institucionálními klienty). Celkový objem aktiv pod správou vzrostl na 234 mld. Kč (meziroční zvýšení o 11 %). V prestižním výzkumu Hospodářských novin Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2019 získala ČSOB stříbrné pozice. Skupina získala prestižní ocenění The Banker pro nejlepší privátní banku v Česku.

„Daří se nám, protože pracujeme s výhodami, které přináší velká finanční skupina a unikátní bankopojišťovací model. Náš klient si může na jednom místě sjednat účet, půjčku, pojištění, spoření, ale také hypotéku nebo pravidelné investování. Mnoho z toho je navíc možné sjednat bez nutnosti návštěvy pobočky. Stále pracujeme na inovacích, které usnadňují našim klientům život a šetří čas. Těším se na novinky, které si ještě letos budou moci naši klienti vyzkoušet. Spustili jsme placení prostřednictvím nových mobilních aplikací a také letos zavedeme okamžité platby, což jsou jen jednotlivé části z naší inovační strategie, která pulsuje napříč celou skupinou,“ říká John Hollows, generální ředitel skupiny ČSOB.

Čistý zisk skupiny ČSOB meziročně vzrostl díky vyššímu čistému úrokovému výnosu, růstu čistého výnosu z poplatků a provizí, jednorázovému výnosu 2,1 mld. Kč plynoucímu z přecenění někdejšího 55% podílu v ČMSS v souvislosti s akvizicí zbylých 45 % akcií, jednorázovému výnosu z odprodeje ČSOB Asset Management, z vypořádání staršího právního sporu a na základě dopadu konsolidace ČMSS (100 %).

Tyto faktory převážily pokles čistého zisku z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě a růst nákladů na zaměstnance. Zvýšení úvěrového portfolia se opíralo zejména o růst hypotečních úvěrů, korporátních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, úvěrů pro malé a střední podniky, spotřebitelského financování a leasingu. Nízký poměr úvěrů v selhání odráží setrvale vynikající kvalitu úvěrového portfolia. Objem vkladů meziročně poklesl v důsledku nižšího objemu repo operací s institucionálními klienty. Pokles klientských vkladů byl vykompenzován výrazným nárůstem objemu aktiv pod správou.

V meziročním srovnání stoupl počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví o 26 %. O 33 % se zvýšil počet mobilních bankovních transakcí.

Newsletter