ČSÚ: Průmyslová produkce v dubnu klesla o třetinu, hodnota nových zakázek se y/y snížila o 42 %

Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 33,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 23,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 42,0 %.

Průmyslová produkce1 v dubnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 23,4 %. Meziročně klesla o 33,7 %. Nejvyšší pokles byl zaznamenán u odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -15,7 procentního bodu, pokles o 80,1 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -3,5 p. b., pokles o 48,0 %) a  výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -2,7 p. b., pokles o 25,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v dubnu 2020 meziročně klesly o 35,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 41,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 27,3 %.

Hodnota nových zakázek2 v dubnu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 42,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 44,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 36,3 %. Nejvíce se propadly nové zakázky u odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -30,3 p. b., pokles o 77,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -2,9 p. b., pokles o 24,2 %) a  výroba strojů a zařízení (příspěvek -2,8 p. b., pokles o 24,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v dubnu 2020 meziročně snížil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2020 meziročně klesla o 5,6 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 11,8 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za duben 2020 dne 12. 6. 2020.

________________________
1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Newsletter