Firmě Y Soft rostly ve fiskálním roce 2018 tržby o 45 % na 45 mil. USD

Tržby Y Soft Corporation ve fiskálním roce 2018 vzrostly o 45 procent na 45 milionů dolarů včetně předplatného. To je v přepočtu zhruba miliarda korun. Podle vedení firmy je za růstem cenový model založený na poskytování software jako služby (SaaS) a firemní strategie přechodu na multi-produktovou platformu. 

„Růst zaznamenaný v tomto fiskálním roce je důkazem tvrdé práce všech YSofterů, naší partnerské komunity a naslouchání zpětné vazby od našich zákazníků,“ uvedl Václav Muchna, generální ředitel a spoluzakladatel Y Softu. „Naší strategii průběžně vyhodnocujeme a zároveň jsme nadšeni z budoucích výsledků naplánovaných pro platformu a rozvoj firmy v podobě inovací, které jsme zavedli s cílem zajistit, abychom našim partnerům a zákazníkům dodávali stále nová řešení a příležitosti,“ dodal.

Společnost představila ve fiskálním roce 2017 YSoft SafeQ 6 jako komplexní platformu. Rozšířila tak hlavní produkt YSoft SafeQ, který spočívá ve správě tisku, o nové služby, například digitalizaci dokumentů a správu 3D tisku. Nástroj také začala později dodávat rovnou s 3D tiskárnou. Letos tvořily služby digitalizace dokumentů už pět procent celkových tržeb společnosti, což představuje 15 procent z celkového nárůstu objemu prodeje. Rozhodnutí Y Softu být prvními na trhu s nabídkou softwarových i podpůrných služeb ve formě předplatného mělo také dopad. Fiskální rok 2018 přinesl navýšení uzavřených smluv o předplatném služeb meziročně o 400 procent.

Nabídka platformy YSoft SafeQ 6 měla dopad také na počet zákazníků, který vzrostl z 15 tisíc na 16 tisíc. Zároveň většina stávajících zákazníků modernizovala na novou verzi. Schopnost YSoft SafeQ splnit požadavky na škálovatelnost a globální požadavky se projevila nárůstem počtu velkých klientů. Y Soft sleduje žebříček Global Fortune 500. Zastoupení zákazníků Y Softu tvořilo ve fiskálním roce 34 procent. To je o tři procentní body více než v roce 2017.

Strukturu tržeb Y Softu tvoří software (31 %); podpora a služby (40 %); a hardware, včetně doprovodných produktů pro YSoft SafeQ – například externí terminály, čtečky karet a 3D tiskárny (21%). Smlouvy o předplatném zahrnující software a podporu představovaly 8 % celkového objemu prodeje.
 
Pro Y Soft je závazná podpora vlastních prodejních partnerů a i v období růstu dosáhla jejich spokojenost 98 %. Z důvodu očekávání růstu rozšířila společnost už v roce 2017 vlastní výrobní kapacity a expandovala do Číny. Ve fiskálním roce 2018 začala společnost Y Soft dodávat integrované terminály Epsonu a položila základy pro expanzi tím, že rozšířila své představenstvo o dvě nové pozice – „seasoned CFO“ a „Senior Vice President of Finance“.
 
V dnes představené infografice Y Soft nastínil regionální průlom tržeb a růst počtu zákazníků, stejně jako další zajímavé skutečnosti pro fiskální rok 2018.

Newsletter