Import i export ČR v červnu meziročně klesl, přebytek salda ale vzrostl o 5 miliard korun

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,4  mld.  Kč, který byl meziročně o  5,0  mld. Kč vyšší. Uvedl to dnes český statistický úřad.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil především nižší schodek bilance základních kovů o 3,1 mld. Kč, rafinovaných ropných produktů o 1,8 mld. Kč a chemických látek a přípravků o 1,7 mld. Kč. Dále se zlepšilo kladné saldo u ostatních dopravních prostředků o 1,9 mld. Kč a počítačů a elektronických a optických přístrojů o 1,1 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl zejména nižší přebytek v obchodu s motorovými vozidly o 2,7 mld. Kč, stroji a zařízeními o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červnu přebytkem 62,2 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,7 mld. Kč a dosáhl 42,1 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 4,1 % a dovoz o 1,9 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,4 %) i dovozu (o 0,7 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 4,2 % na 304,9 mld. Kč a dovoz o 6,1 % na 286,5 mld. Kč. Letošní červen měl o jeden pracovní den méně než červen předchozího roku.

V lednu až červnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 114,7 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 23,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,9 % a dovoz o 2,8 %.

Newsletter