Investiční fond APS a Slavia Capital investoval 87 milionů eur

APS oznamuje, že Investiční Fond, a.s.  Loan Management III dosáhl plného zainvestování a je uzavřen dalšímu přílivu kapitálu. Fond založený ve spolupráci se Slavia Capital a spravovaný APS cílí na finančně problémové pohledávky ve střední, východní a jihovýchodní evropě, úspěšně investoval 87 milionů eur do šestnácti transakcí.  

 Plnou návratnost investovaného kapitálu očekáváme v roce 2020, přičemž plnění výkonnostního cíle je v souladu s předpoklady. Portfolio zahrnuje korporátní jištěné úvěry s expozicemi v Rumunsku, Bosně a Srbsku, expozice hypotečních úvěrů v Maďarsku a nezajištěné spotřebitelské expozice v Řecku. Všechna portfolia obsluhuje APS Recovery, jež je součástí skupiny APS.

 Úspěšné zainvestování fondu Loan Management III potvrzuje dominantní pozici APS jako spoluinvestora, investičního poradce a obsluhovatele nesplácených úvěrů v regionech střední, východní a jihovýchodní Evropy.  APS spolupracovala se Slavia Capital, která do projektu přesměrovala část svých zdrojů. 

„Fond využívá zkušenosti, které APS za patnáct let své existence nabyla v oblasti soukromých dluhů. Klíčové faktory stojící za úspěšným uzavřením investic fondu zahrnují naše rozsáhlé znalosti regionálních specifik, robustní infrastrukturu a dlouhodobé zkušenosti v oblasti investic a managementu výkonných i nevýkonných aktiv. Těchto dovedností chceme využít také u navazujícího projektu Loan Management IV, pro který právě získáváme investory,“ uvedl generální ředitel skupiny APS Martin Machoň.

Skupina APS 
APS je přední společností v oblasti správy aktiv se zaměřením na investiční poradenství, management problémových dluhů a realitní trh ve střední a jihovýchodní Evropě. Byla založena v roce 2004 se sídlem v Praze v České republice. Prostřednictvím přibližně tisícovky odborníků poskytuje služby v 16 evropských zemích. 

Newsletter