MF poslalo k připomínkám zpřísňující výběr lidí do státních firem

Ministerstvo financí poslalo k připomínkám návrh zákona, který by měl omezit korupci a klientelismus při obsazování míst ve státních firmách. Součástí zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu je i opatření, aby stát v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech zastupovali senátoři a poslanci, a to ještě čtyři roky po skončení mandátu. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách.

Věcný záměr zákona vláda schválila v červnu letošního roku. Předtím, v květnu, přijetí návrhu nedoporučila Legislativní rada vlády. Ta nezkoumá věcný obsah předloh, ale jejich právní aspekty. Z právního hlediska je podle rady návrh napsán špatně.

Zákon dále zřizuje Výbor pro personální nominace. Výbor má mít postavení poradního orgánu vlády a jeho činností bude posuzovat návrhy na nominace konkrétních osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, které budou předkládat jednotlivá ministerstva. „Z postavení poradního orgánu vyplývá, že se nejedná o orgán, jehož posouzení by mělo zavazující charakter, ale jeho posouzení bude mít povahu doporučení,“ uvádí materiál. Výbor by měl mít nejméně pět členů, jmenovat jej bude vláda s funkčním obdobím na pět let.

V současnosti již existuje Vládní výbor pro personální nominace, který byl zřízen nařízením vlády v roce 2014. Podle materiálu ale nesplňuje požadavky související s návrhem zákona.

Vládní výbor by měl být složen z odborníků se zkušenostmi s řízením firem, na právo obchodních společností, finance či personalistiku. Zákon by měl dále upravit základní zásady nominačního procesu s důrazem na jeho transparentnost a objektivnost. Člen vládního výboru by tak neměl být členem politické strany nebo hnutí.

Návrh zákona za právnickou osobu s majetkovou účastí státu považuje obchodní společnost, v níž má stát majetkovou účast. Dále jsou to státní podniky, které se neřídí zákonem o státním podniku, národní podniky a Správa železniční dopravní cesty.

Česká republika má podle věcného záměru zákona z června podíl ve státních podnicích, národních podnicích a obchodních společnostech s majetkovou účastí státu s odhadovaným ročním obratem přes 563 miliard korun. Tyto podniky pak jen za rok 2013 zadaly veřejné zakázky za více než 80 miliard korun.

Newsletter