Ministerstvo dá dalších 323 milionů na rozšíření kapacit škol

Dalších téměř 323 milionů korun pošle MŠMT mateřským a základním školám na rozšíření jejich kapacit. Jde již o pátou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2018 a 2019. Cílem programu je podpořit základní školy s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně jde o podporu kapacit MŠ a ZŠ zřízených dobrovolnými svazky obcí.

„V letošním a příštím roce získá podporu 24 žadatelů, ministerstvo školství jim pošle celkem téměř 323 milionů korun. Díky tomu vznikne dvanáct nových tříd mateřských škol pro 217 dětí a 23 kmenových učeben základních škol s kapacitou pro 438 žáků,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková.

Od zahájení Programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v roce 2014 získalo dotaci celkem 130 projektů. V pěti výzvách tak bylo rozděleno téměř 1,5 miliardy korun. Největší počet žádostí přišel ze Středočeského kraje, hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje.

Díky této podpoře vznikne celkem 85 nových tříd mateřských škol s navýšením rejstříkové kapacity pro 1 968 dětí a 178 nových kmenových učeben základních škol s navýšením rejstříkové kapacity pro 4 042 žáků základních škol.  

Newsletter