Mzdy v loňském roce stagnovaly, letošní rok bude ve znamení personální i ekonomické stabilizace

Události roku 2020 byly plně řízeny situací okolo koronavirové pandemie a ani v případě pracovního trhu tomu nebylo jinak. Dopad pandemie na jednotlivé obory se výrazně lišil, nicméně významněji neprohloubil míru nezaměstnanosti, která se v České republice ustálila s koncem roku na úrovni 3,7 % a zůstává tak nadále nejnižší v Evropě. Nedošlo ani k propadu celkového počtu otevřených pracovních míst, který stále převyšuje 300 tisíc.

Personálně poradenská společnost Hays provedla průzkum náborových trendů a mezd specialistů napříč obory pro rok 2021, který vznikl analýzou mzdových dat sesbíraných od více než 20 tisíc registrovaných uchazečů a 6 tisíc pracovních nabídek.

„Pandemie zasáhla jednotlivé sektory různou měrou, mnohé z nich se nevyhnuly propouštění. Přesto společnosti přibíraly do svých řad nové posily, k výraznějšímu oživení náborů docházelo v druhé polovině roku 2020. Některé oblasti IT nebo sektor farmacie a zdravotnických prostředků zaznamenávaly naopak nárůst, a v průběhu roku poptávaly pro své projekty zkušené odborníky. Vyšší aktivita uchazečů je patrná také v některých oblastech finančního segmentu jako je kontroling a analytické činnosti,“ uvádí k situaci na pracovním trhu v loňském roce Sándor Bodnár, ředitel Hays.

Nová realita: Práce na dálku a model hybridních týmů

Lockdown v různé míře intenzity zasáhl pracovní svět v loňském roce hned dvakrát. Rychlý přesun na práci z domova všude, kde to je možné, byl hlavním úkolem mnoha společností. Vzhledem k množství pracovníků v režimu home office a celkově vyšší online aktivitě populace se prioritou stala ochrana dat a kybernetická bezpečnost.

„Významně roste potřeba digitálních dovedností, což ovlivňuje požadavky zaměstnavatelů na pracovním trhu. Digitalizace a automatizace je všudypřítomná a příchod pandemie její rozvoj ještě více urychlil. Bude pokračovat vznik nových pozic, jiné se budou adaptovat, aby dokázaly naplnit nová očekávání a obchodní potřeby firem. To je patrné zejména v oblasti online marketingu a e-commerce; v IT oblasti pak společnosti posilují své týmy, které jsou zaměřeny na machine learning, cloudová a IoT řešení,“ doplňuje Sándor Bodnár, ředitel Hays.

Stagnace mezd a rozdílný přístup k nabídce benefitů

„Mzdy napříč odvětvími v loňském roce stagnovaly. Mírný nárůst o 3  – 10 % byl patrný u pozic s vysokou poptávkou, úzkou specializací či urgencí zaměstnavatele jako jsou např. výše zmíněné role. Uchazeči řeší i další aspekty, nad rámec mzdy, jako je například atraktivita pracovní náplně, možnost růstu, nabídka kurzů a jiných příležitostí pro další vzdělávání nebo flexibilita a stabilita firmy. V oblasti benefitů se společnosti vydávají dvěma směry – zúžení nabídky benefitů za účelem snížení nákladů společnosti; jiné firmy naopak svou nabídku benefitů oživily a přizpůsobily aktuální situaci. Aktuálně se lze tedy častěji setkat s výhodami jako je hrazené testování na přítomnost onemocnění Covid-19, finanční kompenzace při práci z domova, online psychologické konzultace a podobně,“ shrnuje Sándor Bodnár, ředitel Hays.

Pro rok 2021 předpokládají ekonomové růst HDP přibližně o 3,9%. Ve firmách bude převažovat snaha o stabilizaci – personální i ekonomickou.

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a Austrálii a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě, Latinské Americe a Asii. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2020 má Skupina 10,400 zaměstnanců pracujících ve 266 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2020 vykazuje tyto výsledky:

  • Skupina vykázala čistou provizi 966,2 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 135,0 milionů liber;
  • Skupina umístila kolem 66 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 235 tisíc lidí do dočasných pozic;
  • 17 %z čistých provizí Skupinybylo vygenerovánov Austrálii a na Novém Zélandu, 26% v Německu, 23% ve Velké Britániia Irsku a 34% vezbytku světa.
  • Segment dočasného umístění představoval 59 % z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 41 % z čistých provizí;

Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Newsletter