O příspěvek pro propouštěné zaměstnance OKD už požádalo 156 lidí

O příspěvek pro propouštěné zaměstnance OKD, který v květnu schválila vláda, zatím požádalo 156 lidí. Celkem 144 žádostí už ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo. Prvních 22 lidí dostalo příspěvek vyplacený v září, v říjnu jich bude 48. ČTK to dnes řekla mediální zástupkyně státního podniku Diamo, který přijímá žádosti a vyplácí příspěvky, Jana Dronská. Z OKD letos z organizačních důvodů odešlo zatím okolo 300 lidí, a to z různých závodů.

Příspěvek má sloužit k překlenutí dopadů souvisejících s útlumem těžby v černouhelných dolech v Moravskoslezském kraji. Horníci pracující převážně v podzemí mají dostávat 8000 korun a ostatní pracovníci 7000 korun měsíčně. Podporu budou dostávat tři až pět let – podle věku a odpracované doby.

Dronská řekla, že mezi žadateli bylo nejvíce důlních pracovníků, tedy těch, kteří mají nárok na příspěvek ve výši 8000 korun. Bylo jich celkem 105. „Zatím nejstaršímu žadateli bylo 60 let a v hornictví pracoval celý život. Nejmladšímu je 26 roků. Vesměs převažovali padesátníci,“ uvedla Dronská. O příspěvek žádali i zaměstnanci z povrchových pracovišť i kanceláří. Byly mezi nimi i ženy.

„Vyřizování žádostí probíhá plynule a bez problémů. Nejvíce žadatelů jsme zaregistrovali v září, kdy přišlo téměř sto lidí. Na případný větší nápor jsme připraveni,“ uvedl ředitel závodu Odra podniku Diamo Josef Havelka.

Zamítnuta byla zatím jedna žádost. Schválení čtyř žádostí podnik Diamo nedoporučil. Žádosti podnik přijímá od 1. června. Pokyny, informace o dokladech nutných pro posouzení nároku a také tiskopis žádosti mohou zájemci najít na internetových stránkách Diama www.diamo.cz. Do sociálního centra Diama, které se nachází v Ostravě v sídle odštěpného závodu Odra ve správní budově bývalého Dolu Jeremenko, mohou zájemci přijít od pondělí do čtvrtku od 06:00 do 10:30 a od 11:00 do 14:00.

Těžební společnost OKD letos skončila v úpadku. Věřitelé schválili její reorganizaci. Nyní má podnik zhruba 9500 vlastních zaměstnanců. Z výhledu restrukturalizačního plánu ve zprávě o situaci OKD, která byla na konci července jedním z podkladů vlády při rozhodování o půjčce 700 milionů korun, vyplývá, že těžba v dolech by se už od letoška měla pomalu utlumovat a úplně skončit v roce 2023. Jako první by se měl zavírat Důl Paskov, kde pracuje okolo 1800 lidí. Rozhodnuto o tom ale zatím nebylo.

Newsletter