Pegas Nonwovens má od ministerstva průmyslu příslib investičních pobídek

Společnost Pegas Nonwovens oznamuje obdržení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek. Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek byly uděleno Ministerstvem průmyslu a obchodu dceřiné společnosti PEGAS – NW v souvislosti s rozšířením výroby netkaných textilií ve výrobním závodě Znojmo-Přímětice prostřednictvím investice do nové linky S-TwinMB-S 2600 FR4s Compact BiCo s přibližnou kapacitou 10 tisíc tun ročně.

Příslib investičních pobídek se poskytuje ve formě slevy na dani z příjmů ve výši 25 procent celkové hodnoty způsobilých nákladů a současně v maximální výši 148,05 mil. Kč, přičemž slevu lze uplatnit po dobu deseti bezprostředně následujících zdaňovacích období.

„Možnost využití investičních pobídek v České republice představovala jeden z důležitých aspektů našeho rozhodování o konečném umístění nové výrobní linky a jsem proto rád, že se nám podařilo příslib investičních pobídek získat,“ řekl František Řezáč, generální ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. a člen představenstva PEGAS NONWOVENS SA.

Newsletter