Petr Koblic zvolen prezidentem Federace evropských burz

Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha a člen představenstva Wiener Börse, byl dne 2. října 2018 zvolen prezidentem Federace evropských burz cenných papírů (Federation of European Securities Exchanges; FESE) na funkční období tří let. Tuto volbu jednomyslně schválilo valné shromáždění FESE.

Petr Koblic se ve FESE již řadu let aktivně angažuje, v roce 2016 začal působit v představenstvu a v červnu tohoto roku byl nominován na pozici viceprezidenta.

„Je pro mne čest být zvolen na pozici prezidenta FESE a zastupovat evropský burzovní sektor, který je nedílnou součástí evropského hospodářství. Vzhledem ke geopolitickým výzvám, jimž čelíme, musíme nyní více než kdy jindy společně pracovat na zlepšování evropských kapitálových trhů, které budou transparentní a efektivní, a zajišťovat financování a řízení rizik evropského hospodářství.

Jako zastánce menších a středních burz, zejména v regionech střední a východní Evropy, doufám, že organizaci přispěji svými zkušenostmi s budováním místních ekosystémů. Členství v FESE již dlouho podporuje burzy všech velikostí a já v každém případě zajistím, aby byly v rámci tohoto členství vyslyšeny všechny hlasy,“ říká Petr Koblic.

Federace evropských burz cenných papírů (FESE) zastupuje 36 burz v oblasti akcií, dluhopisů, derivátů a komodit prostřednictvím 19 plných členů ze 30 zemí, jakož i 1 přidruženého člena a 1 člena pozorovatele.

Na konci července 2018 měli členové FESE na svých trzích kótováno 8.950 společností, z nichž 13 % jsou zahraniční podniky přispívající k evropské integraci a zajišťující široký a likvidní přístup na evropské kapitálové trhy. Mnoho z našich členů také organizuje specializované trhy, které umožňují malým a středním podnikům v celé Evropě přístup na kapitálové trhy; na těchto specializovaných trzích/segmentech v oblasti akcií bylo kótováno 1.350 společností, čímž se rozšiřují možnosti výběru pro investory i emitenty. Prostřednictvím operací na regulovaných trzích a v mnohostranných obchodních systémem členové FESE chtějí podpořit cíl Evropské komise vytvořit unii kapitálových trhů.

Newsletter