Podnikatelské odbory zaslaly otevřený dopis ministryni Maláčové

Server Roklen24 přináší v celém znění otevřený dopis Podnikatelských odborů ministryni Maláčové:

Paní ministryně Maláčová,

oslovili jsme, Vás osobně i některé Vaše podřízené, dne 22. 4. 2020 dopisem, ve věci programu Antivirus, a žádali jsme, abyste: Ustoupili od požadavku doložit bankovní účet žadatele smlouvou, když žadatelé mají svůj bankovní účet nezpochybnitelně registrovaný na Finanční správě; abyste ukončili praxi, kdy jsou neúplné či chybně vyplněné žádosti stornovány a vyřazeny z evidence; abyste naopak vždy dali žadateli možnost doplnit či opravit podání; a abyste umožnili žadatelům-OSVČ podávat žádosti bez elektronického podpisu.

Váš úřad nám odpověděl 6. 5. 2020, tedy po třech týdnech! Myslíme si, že to ilustruje Váš postoj k podnikatelům a živnostníkům – jste lhostejní k jejich těžké situaci.

Kromě toho, že jsme na odpověď čekali tři týdny, jsme od Vás dostali nic neříkající odpověď. Zjevně nejevíte snahu pochopit problémy, které Vám popisujeme a nejevíte zájem vůbec něco pro malé firmy a živnostníky udělat.

V odpovědi jste mimo jiné uvedli, že dostáváte denně více než 2000 žádostí. Pokud jste tím chtěli naznačit, že je to na Vaše lidi nápor, a chtěli jste vyvolat pochopení či účast, tak Vás můžeme ujistit, že jste dosáhli opačného efektu. Úřad práce má 12 000 úředníků, takže zpracovat denně 2000 žádostí nemůže pro něj být nadměrnou zátěží. Pokud by jeden úředník potřeboval k vyhodnocení jedné žádosti celý jeden den, a to jistě nepotřebuje, pak deset tisíc úředníků nemá co dělat!

Z Vaší odpovědi je zjevné, že se jen snažíte vyvléknout z odpovědnosti tím, že neustále odkazujete na zákony (viz zveřejněná odpověď MPSV). Věříme Vám, že takové zákony existují, ale také víme, stejně jako to víte vy, že zákony jsou dílem lidským, tedy je lze, zvláště v této době, snadno měnit. Když se chce.

Potřebujete příklady? Kdykoli Vaše vláda chtěla něco v nouzovém stavu zakázat, omezit či přikázat, velmi rychle to uzákonila nebo jí rychle vyšel vstříc Parlament. Dokonce existují i příklady, kdy vláda přijala zákony ve prospěch občanů – OČR, podpora v nouzi pro OSVČ a odložení EET. To poslední, odložení EET, bylo pro vládu i Vaše jednání tak typické. Nejprve se paní ministryně Schillerová zuby nehty bránila, že to nejde, protože „to zákon neumožní“, aby to pak během tří dnů bylo rychle a snadno vyřešeno – změnou právě toho zákona, o který ministryně Schillerová opírala svůj odpor.

Paní ministryně Maláčová, přestaňte prosím ignorovat tíživou situaci malých firem a živnostníků a zajistěte, aby pro ně byly podmínky získání podpory Antivirus reálné a získání podpory schůdné. Pro to je třeba, abyste:

1) ustoupili od požadavku doložit bankovní účet žadatele smlouvou, když žadatelé mají svůj bankovní účet nezpochybnitelně registrovaný na Finanční správě,
2) ukončili praxi, kdy jsou neúplné či chybně vyplněné žádosti stornovány a vyřazeny z evidence, a naopak, abyste
3) vždy dali žadateli možnost doplnit či opravit podání;
4) umožnili žadatelům-OSVČ podávat žádosti bez elektronického podpisu.

Pokud Vám v něčem z výše uvedeného překáží rigidní a zjevně nesmyslné zákony, rychle je změňte. Máte na to dostatečný úřednický aparát a předložíte-li takové pozitivní změny Parlamentu, jistě Vám Poslanci i Senátoři dají zelenou. Rozhodující tak bude Váš postoj – zda Vám vůbec stojí malé firmy a živnostníci v nouzi za trochu iniciativy a práce.

V Praze dne 13. 5. 2020

Za Podnikatelské odbory

Radomil Bábek, předseda výboru

Newsletter