Protiraketový systém USA THAAD bude v Koreji v okrsku Songdžu

Dvě úřednice potrestané za chybné povolení solární elektrárny u Moldavy na Teplicku neuspěly s dovoláním k Nejvyššímu soudu (NS). Podněty bývalé vedoucí duchcovského stavebního úřadu Květuše Kvasničkové i její tehdejší zástupkyně Lenky Brejchové soud odmítl, zjistila ČTK z usnesení v soudní databázi. Obě dostaly za zneužití pravomoci šestiměsíční tresty s ročním podmínečným odkladem.

Dovolání Kvasničkové soud označil za opožděné, věcně se tedy zabýval jen podnětem Brejchové. Zopakovala v něm, že sporné rozhodnutí bylo podle jejího názoru v souladu s právními předpisy. Vyjádřila názor, že fotovoltaická elektrárna byla stavbou veřejné technické infrastruktury, a bylo tedy možné umístit ji v nezastavěném území, i když obec neměla schválený územní plán. Brejchová také zdůraznila, že nechtěla nikomu opatřit neoprávněný prospěch.

Podle NS však elektrárnu rozhodně nelze považovat za veřejnou technickou infrastrukturu. Má vyloženě komerční charakter, zabírá značnou plochu a výrazně omezuje, či spíše znemožňuje, dosavadní způsob využití půdy. Verdikt tak podle NS nepředstavuje kriminalizaci jiného právního názoru.

„Obviněná se na rozhodnutí podílela s vědomím, že stavbu fotovoltaické výrobny elektrické energie v nezastavěném území lze umístit jen v souladu se schváleným územním plánem a že ji lze povolit jen tehdy, byl-li dán souhlas příslušného správního orgánu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,“ stojí v usnesení. NS rozhodl neveřejně v dubnu, nyní zpřístupnil odůvodnění.

Se žádostí o povolení se na úřad obrátil spolek Moldava – Srdce Krušných hor. Elektrárnu ale nakonec postavila firma Talwin, ve které figuroval bývalý senátor Alexandr Novák (dříve ODS).

Stavební povolení loni v prosinci podruhé zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem, a to na základě žaloby veřejného ochránce práv. Elektrárna vznikla v Ptačí oblasti Východní Krušné hory, tedy v území, které se český stát zavázal chránit jako součást lokality Natura 2000.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se pokusil připravit elektrárnu také o licenci. Správní soudy mu ale nevyhověly.

Newsletter