Průzkum Reuters: Výhled evropské inflace pro pevní čtvrtletí byl zvýšen z 4,1 % na 5,1 %, pro druhé z 3,7 % na 4,7 %, pro třetí z 2,9 % na 3,9 % a pro čtvrté z 1,9 % na 2,7 %, 34 dotazovaných ekonomů z 42 věří, že vrcholu evropské inflace bude dosaženo v letošním prvním čtvrtletí

Newsletter