Rakouským bankám stále chybí kapitál, kvalitu aktiv sráží vých. Evropa, říká CB

Rakouské banky potřebují nadále vylepšovat kapitálové pozice, zní hlavní závěr zprávy tamní centrální banky o stabilitě domácího finančního systému. Kvalita aktiv v systému se podle ní zhoršuje a to vlivem regionu východní Evropy. Banky proti růstu nesplácených půjček musí „proaktivně“ bojovat, uvedla rakouská centrální banka.

Potřebnou částku dodatečného kapitálu ke splnění regulatorních podmínek v rámci Basel III vyčíslila na 5 mld. eur. Ukazatel jádrového kapitálu rakouských bank je údajně 11,8 %, což je stále „pod průměrem“ a je třeba ho navýšit. Rakouský bankovní systém podle centrální banky zaznamenal v prvním pololetí ztrátu 600 mil. eur vlivem odpisů a problémové Hypo Alpe Adria.

Za hlavní rizika, jimž rakouský finanční sektor čelí, centrální banka jmenuje vysokou míru expozice vůči východoevropskému trhu, rozsáhlost bankovního sektoru, vysoký podíl bank neobchodovaných na burze a ukončení implicitních státních garancí.

Newsletter