Dolar po zklamání z ADP Národního reportu zaměstnanosti oslabuje proti euru nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu zůstávají v zisku. Koruna se obchoduje pod 25,45 za euro.

S&P zvyšuje dlouhodobé kreditní hodnocení MOL na stupeň BBB

Ratingová agentura Standard and Poor’s („S&P“) zvýšila dlouhodobé kreditní hodnocení společnosti MOL na investiční stupeň BBB- se stabilním výhledem.

Agentura S&P došla k závěru, že zvýšení kreditního hodnocení na investiční stupeň je odůvodněno zlepšením současného i odhadovaného kreditního rizika společnosti MOL díky přesvědčivým výsledkům společnosti a příznivým podmínkám v rámci odvětví. Agentura S&P dodala, že společnost MOL prokázala výhody svého integrovaného obchodního modelu, naplnila svůj program optimalizace nákladů s udržitelným přínosem pro ziskovost a zvýšila podíl méně nestabilních maloobchodních a petrochemických segmentů.

Stabilní výhled odráží očekávání agentury S&P, že si společnost MOL udrží dobrou úroveň kreditního rizika podpořenou pozitivním vytvářením volných provozních finančních toků, a bude přitom i nadále investovat do svých podnikatelských aktivit v rámci chemického průmyslu.

V březnu minulého roku revidovala agentura Fitch Ratings u společnosti MOL výhled z negativního na stabilní, přičemž potvrdila její dlouhodobé hodnocení emitenta na stupni BBB-.  Následovalo rozhodnutí agentury Moody‘s z března 2017 udělit společnosti MOL investiční stupeň Baa3. S lepším hodnocením od agentury S&P je nyní společnost MOL podle kreditního hodnocení všech tří hlavních agentur plnohodnotným emitentem investičního stupně.

„Máme ohromnou radost ze zvýšení hodnocení agentury S&P, což znamená, že se společnost MOL stala členem význačného klubu plnohodnotných emitentů investičního stupně. Současně to odráží její odolný integrovaný obchodní model a finanční sílu. Díky naší vysoce kvalitní a nízkonákladové bázi aktiv budeme i nadále generovat silné výsledky, přičemž naše dlouhodobá strategie do roku 2030 přemění společnost MOL na přední chemickou společnost a hlavního spotřebitele a poskytovatele služeb mobility ve střední a východní Evropě,“ uvedl József Simola, finanční ředitel skupiny MOL Group.

O skupině MOL Group
Skupina MOL je integrovaná, mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v maďarské Budapešti. Aktivně působí ve více než 30 zemích, kde disponuje dynamickou mezinárodní pracovní silou 25 000 lidí a zkušenostmi a výsledky, které v odvětví získala za 100 let své historie. Průzkumné a výrobní aktivity MOL vycházejí z více než 75 let získávání zkušeností v oblasti uhlovodíků. V současné době se výrobní činnosti realizují v 8 zemích a aktiva sloužící k vyhledávání přírodních zdrojů jsou k dispozici ve 13 zemích. Skupina MOL provozuje čtyři rafinérie a dvě petrochemická zařízení v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku, a vlastní síť 2000 čerpacích stanic v 10 zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Newsletter