Evropské akcie rostou, futures amerických jsou v plusu. Rostou i evropské a americké výnosy. Dolar zpevnil zpět pod 1,1300 EURUSD. Procyklické měny i měny regionu jsou v zisku. Koruna se obchoduje pod 25,70 za euro.

Svaz moderní energetiky posiluje o další asociace ze sektoru OZE

Členy Svazu moderní energetiky se staly Česká fotovoltaická asociace a Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Svaz moderní energetiky tak posílil svou členskou základnu o zkušené fotovoltaické experty na navrhování, prodej, realizace a servis střešních fotovoltaických a hybridních elektráren a provozovatele i projektanty malých vodních elektráren.

Svaz moderní energetiky má za cíl spojit sektor progresivních a dynamicky se rozvíjejících řešení v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulace energie nebo energetických služeb. Cílem je nabídnout jednotnou pozici k připravovaným legislativním změnám, které stanoví podmínky dalšího rozvoje moderní energetiky v Česku. Noví členové se v rámci práce ve Svazu moderní energetiky zapojí například do očekávaného projednávání připravovaných klíčových změn legislativy: novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. Svaz moderní energetiky bude prosazovat průřezová témata a impulsy vedoucí k využití příležitostí nové etapy české energetiky, od které se očekává postupný přechod na nízkouhlíková řešení i větší míru zastoupení malých zdrojů energie ve vlastnictví domácnostní, podniků nebo měst a obcí.

„Ke změně současného energetického vývoje české legislativy je zapotřebí spojit sílu a projevit více sounáležitosti k růstu a dalšímu směřování decentralizace elektroenergetiky. Je zapotřebí obrátit kormidlo směru vývoje k větší energetické soběstačnosti, včetně pružnější implementace komunitární OZE legislativy a pod hlavičkou Svazu moderní energetiky budeme mít větší sílu k prosazování společných myšlenek,“ uvádí ke vstupu do Svazu moderní energetiky Petr Maule, výkonný ředitel České fotovoltaické asociace, která zastupuje více než 1300 členských subjektů z řad výrobců a prodejců fotovoltaiky, výrobců elektřiny a akumulace, elektroprojektantů, servisních organizací, auditorů, techniků, učitelů a studentů.

„Přestože je využívání energie vody historickým fenoménem s tisíciletou domácí tradicí, tento čistý zdroj energie bezesporu patří i do moderní energetiky třetího tisíciletí. Výkon vodních elektráren lze navíc zvyšovat například vylepšováním účinnosti při obnově technologie nebo lepším využitím protékající vody. Společně chceme usilovat o vytvoření podmínek pro další rozvoj využití čisté energie v České republice,“ říká ke vstupu do Svazu moderní energetiky Pavel Štípský, předseda Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů, která zastupuje 300 subjektů působících v oblasti obnovitelných zdrojů energie, především v oblasti malých vodních elektráren, výrobce příslušných technologických zařízení a projektanty.

„Vítáme zájem nových členů o společný rozvoj české šetrné energetiky. Společně otevřeme diskuzi o vhodných impulsech, které zajistí stabilní prostředí pro dynamicky se rozvíjející sektor obnovitelných zdrojů energie, energetických služeb, akumulace energie a elektromobility. Naším společným cílem je vytvořit dobré podmínky pro možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů pro domácnosti a firmy,“ uvádí k nové spolupráci Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky ČR.

Newsletter