V Česku funguje 71 „Mikrojeslí“, další se otevřou příští rok

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo vznik 72 mikrojeslí.  V současné době je jich v provozu 71, další se dětem a rodičům otevřou 1. ledna 2018. Projekty na provoz mikrojeslí jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost v celkové částce 131 milionů korun.

„Těší nás zájem obcí i široké veřejnosti o mikrojesle, rodiče oceňují především rodinný charakter péče, malý kolektiv, v kterém se děti snadno adaptují, prostředí, které se podobá rodině a individualizovaný přístup pečujících osob. Zvyšuje se zájem rodičů malých dětí o práci na zkrácený úvazek a mikrojesle tak pomáhají skloubit zaměstnání a rodinu,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Mikrojesle jsou kvalitní a finančně dostupná služba určená pro rodiče nejmenších dětí. Jedna pečující osoba poskytuje kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let věku v kolektivu maximálně čtyř dětí. Tak je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti. Mikrojesle jsou nastaveny tak, aby byly finančně dostupné, v provozu jsou pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně.

Původně bylo vybráno k podpoře 57 projektů, na základě velkého zájmu byla alokace navýšena a bylo tak umožněno realizovat o 14 projektů více. Celkem bylo podpořeno 71 projektů, v rámci nichž vzniká 72 mikrojeslí. Do budoucnosti plánuje MPSV další výzvu na podporu vybudování a provozu mikrojeslí. Žádat budou moci již existující zařízení, nebo noví zájemci.

Odborné garantky projektu pilotního ověření služby mikrojeslí navštěvují nově vzniklá zařízení a pomáhají zřizovatelům řešit případné problémy. Na místě se tak mohou přesvědčit o kvalitě výchovné péče a prostředí mikrojeslí.

V současné době byla v rámci pilotního ověření navštívena více jak polovina mikrojeslí, do konce roku pak proběhnou návštěvy u všech poskytovatelů. Návštěvy se zaměřují na způsob práce s dětmi, zpracovaný plán výchovy a péče nebo na kvalitu vybavení zařízení. Zajímavostí je, že v mikrojeslích pečují o děti i tři muži, kteří splňují podmínky pro péči o děti ve věku od 6 měsíců až do 4 let. V mikrojeslích navíc mohou rodiče pracovat i v době, kdy pečují o své dítě, toho využívají ve 30 % navštívených mikrojeslí. „Setkáváme se s tím, že se rodiče na základě svých zkušeností rozhodnou věnovat péči o děti profesionálně. Pět mikrojeslí bylo zřízeno přímo v domácnosti pečující osoby. Těší nás také zájem o další odborné kurzy a semináře, které pořádáme pro pečující osoby v mikrojeslích, a skutečnost, že si pečující osoby často doplňují nad rámec požadované kvalifikace vzdělání i na vysoké škole“, uvedla Petra Kumová, odborná garantka a vedoucí projektu „Mikrojesle“.

Jedním z opatření vládou schválené Koncepce rodinné politiky je legislativní ukotvení péče v mikrojeslích a dále zajištění finančních zdrojů pro vytvoření udržitelného systému předškolní péče a vzdělávání v ČR i po ukončení dotační podpory z Evropského sociálního fondu. Tyto otázky jsou diskutovány s experty i odbornou veřejností tak, aby navržená opatření vycházela zejména z potřeb obcí i rodičů. 

Newsletter