V Česku je stále více masa. Ve 2.čtvrtletí se meziročně vyrobilo o 2,2 % více

Ve 2. čtvrtletí 2019 bylo vyrobeno 114 015 tun masa, z toho 17 788 tun (+4,0 %) hovězího, 53 607 tun (+1,0 %) vepřového a 42 534 tun (+2,8 %) drůbežího. Po ročním propadu začaly růst ceny jatečných prasat, meziročně se zvýšily o 13,6 %, vzhledem k minulému čtvrtletí o 4,76 Kč za kg v mase. Průměrná cena mléka byla 8,92 Kč za litr. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu v období od března do května 2019 se obrat obchodu s živými zvířaty meziročně snížil u všech tří druhů v důsledku poklesu na obou stranách obchodu.

Vývoz živého skotu (38,6 tis. ks), i když meziročně o 18,4 % nižší, výrazně převyšoval nad dovozem (0,6 tis. ks). Ve sledovaném období bylo vyvezeno 26,3 tis. ks (−13,1 %) hovězího dobytka k dalšímu chovu a 12,3 tis. ks (−27,9 %) jatečných zvířat s celkovou živou hmotností 7 732 tun. Na obchodu s živým skotem se nejvíce podílelo Rakousko (převážně skot k porážce), Turecko (skot k dalšímu chovu) a nově také Kazachstán (plemenný skot).

Newsletter