Zpřesněný odhad ČSÚ: Výkon ekonomiky vzrostl ve 3Q q/q o 0,6 %

AKTUALIZOVÁNO – Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 2,4 %. Hlavními faktory růstu české ekonomiky byly tvorba hrubého fixního kapitálu a výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí.

Zpřesněný odhad potvrdil pokračující růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,6 % a meziročně se HDP zvýšil o 2,4 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o 0,6 % a meziročně vzrostla o 2,4 %. K meziročnímu růstu HPH nejvýrazněji přispěla skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování (0,6 p. b.), kde HPH zůstala na stejné úrovni jako v předchozím čtvrtletí a meziročně se zvýšila o 3,3 %. Průmyslová odvětví přispěla k růstu HPH 0,5 p. b., samotný zpracovatelský průmysl 0,3 p. b. Růst HPH v tomto odvětví byl 0,3 % mezičtvrtletně a 1,0 % meziročně, přičemž rostla hlavně produkce počítačů, elektronických a optických přístrojů, elektrických zařízení a výroba kovů a kovodělných výrobků. Pokles HPH zaznamenalo odvětví výroby dopravních prostředků. Dále se dařilo odvětví výroby a rozvodu elektřiny a plynu a vysoký růst HPH zaznamenalo rovněž odvětví stavebnictví (0,8 % mezičtvrtletně a 6,3 % meziročně).

Z pohledu zdrojů je patrné další zpomalení zpracovatelského průmyslu meziročně na 1 % 2,5 % v minulém čtvrtletí a více než 11 % v minulém roce. To je jen potvrzení letošního trendu, že průmysl po několika letech velmi silného růstu letos svou dynamiku ztrácí, zejména vlivem stagnace v automobilovém sektoru. Zatímco v minulých letech byl tak hlavním přispěvatelem růstu tuzemské ekonomiky zpracovatelský průmysl, v letošním roce se motor růstu přesouvá ke službám. Většina odvětví služeb tak ve třetím čtvrtletí zrychlila. Co z toho plyne?

„Struktura růstu HDP za 3. čtvrtletí potvrdila, že růst tuzemské ekonomiky byl tažen zejména domácí poptávkou, a to jednak z titulu příznivé spotřeby domácností tažené růstem mezd, a jednak silné investiční aktivity soukromých firem a vlády. Tahounem růstu se stávají služby, zatímco zpracovatelský průmysl rostl nejpomaleji od konce roku 2013. Zpomalení průmyslu je však ve třetím čtvrtletí patrně nadhodnoceno vlivem nových emisních norem, které stály za zpomalení výroby automobilů zejména v Německu, což pak negativně dopadlo i na tuzemský průmyslový subdodavatelský řetězec. Obecně však dnešní údaje o růstu ekonomiky vyznívají více pozitivně, než naznačoval první odhad. Mezičtvrtletně ekonomika vzrostla o 0,6 %, zatímco průměrný mezikvartální růst od roku 2016 činí 0,8 %. Za celý letošní rok však růst HDP skončí mírně pod hranicí 3 % a obdobné tempo čekáme i v příštím roce,“ uvedl v komentáři hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Na straně poptávky byl meziroční růst HDP ve 3. čtvrtletí podpořen zejména domácí poptávkou. Na jejím růstu se nejvíce podílely rostoucí investiční výdaje. K meziročnímu růstu HDP přispěly především investiční výdaje (1,7 p. b.), spotřeba domácností (1,0 p. b.) a výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí (1,0 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu domácností byly vyšší mezičtvrtletně o 0,8 % a meziročně o 3,1 %. Nejvyšší dynamika růstu byla zaznamenána v kategorii spotřeby předmětů s dlouhodobou trvanlivostí. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se mezičtvrtletně zvýšily o 2,3 % a meziročně o 5,3 %.

Ve 3. čtvrtletí pokračoval vysoký růst investiční aktivity, a to především díky zvýšeným investicím vládních institucí i nadále rostoucím investicím podniků. Tento růst byl podpořen především investicemi do staveb a budov, do strojního vybavení včetně dopravních prostředků a do produktů duševního vlastnictví. Tvorba hrubého  fixního kapitálu byla mezičtvrtletně vyšší o 1,8 %, meziročně vzrostla o 9,3 %.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se ve 3. čtvrtletí meziročně snížilo o 22,5 mld. korun. Vývoz vzrostl meziročně reálně o 4,5 %, dovoz o 6,2 %. Na růstu vývozu se nejvíce podílely elektronické a optické přístroje, elektrická zařízení a základní kovy. Naopak se vyvezlo méně dopravních prostředků a nekovových minerálních výrobků. Růst dovozu byl tažen zejména elektronickými a optickými přístroji a stroji.

Z hlediska cenového vývoje ve 3. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 2,2 %. Objem mzdových nákladů ve 3. čtvrtletí vzrostl meziročně o 9,4 %. V tuzemsku bylo ve 3. čtvrtletí zaměstnáno v průměru 5 432 tisíc osob. Ve 3. čtvrtletí se zaměstnanostv porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a meziročně se zvýšila o 1,2 %.

Newsletter