S volatilitou na koronavirové časy

Březen byl měsícem medvědího trhu. Pro tato období bývá charakteristický propad nejen rizikových aktiv, například akcií, ale rovněž i těch bezpečných, kupříkladu zlata. Spolu s tím jsme byli svědky intenzivního nárůstu volatility, k němuž lvím podílem přispělo prostředí nízké likvidity. Tento scénář se nevyhnul ani devizovému trhu. Poslední dny sice přinesly určitou konsolidaci, obchodníci si ale i tak budou muset zvyknout na větší výkyvy FX světa a na vše s nimi spojené.

Volatilita devizových trhů je úzce spojena například s volatilitou dluhopisů. Srovnáme-li vývoj indexu CVIX banky Deutsche Bank, který reflektuje implikovanou volatilitu vybraných devíti měnových párů a je obdobou akciového indexu strachu VIX, vidíme, že poměrně jasně kopíruje index volatility dluhopisového světa. Jako proxy lze v tomto případě použít index MOVE vycházející z mimoburzovních opcí na americké státní dluhopisy splatné od dvou do třiceti let. Dá se předpokládat, že bude-li MOVE index dále klesat, následovat jej bude i index CVIX, potažmo jeho alternativa měřená bankou JP Morgan.

Co stojí za poklesem volatility amerických bondů? Klíčovým faktorem je přítomnost Fedu, který v rámci programu kvantitativního uvolňování skupuje mimo jiné právě Treasuries, čímž přispívá k poklesu zejména dlouhého konce americké výnosové křivky. Fakt, že programu QE byl přidělen v podstatě neomezený objemu, byť Fed denní nákupy v průběhu posledních dní postupně snížil až na aktuálních 15 miliard dolarů, nahrává představě o tom, že příštím opatřením bude cílování americké výnosové křivky.

O něm jsme psali již dříve, přičemž důraz jsme kladli zejména na krátkodobé instrumenty, např. tříměsíční pokladniční poukázky. U nich by vzhledem k emisní aktivitě americké vlády mohl hrozit nárůst výnosů následně se promítající ve vyšších krátkodobých sazbách. Takový scénář by pro Fed znamenal hrozbu utahování finančních podmínek, proto by se mohl uchýlit ke zmiňovanému cílování, například na úroveň krátkodobé sazby OIS, jež je trhem vnímána jako bezriziková. Výsledek by tak měla být větší stabilita dluhopisového trhu, což lze považovat za důkaz uklidnění poměrně nedávné honby za dolarovou likviditou.

V případě devizové volatility je však potřeba rozeznat jednotlivé oblasti. Dá se předpokládat, že u měn skupiny G10, tedy těch nejobchodovanějších vůči americkému dolaru, bude implikovaná volatilita o něco stabilnější než například u měn rozvojových trhů. V jejich případě by roli mohl sehrát další potenciální pokles devizových rezerv spojený s odlivem kapitálu. Data za březen ukázala, že tzv. emerging markets mají za sebou největší pokles devizových rezerv od poslední finanční krize, konkrétně od října 2008.

Fed se sice snaží na zahraniční trhy dodat potřebnou dolarovou likviditu, například prostřednictvím swapových linek, ne všechny centrální banky na ně však dosáhnou. To se týká zejména těch z rozvojových zemí. I proto se některé z měnových autorit uchýlily například k tomu, že se zbavovaly amerických dluhopisů držených na účtech Fedu, aby tak získaly potřebnou dolarovou likviditu. Data z minulého týdne však ukázala, že se tento vývoj uklidnil. Stejně tak ukázala, že další dodávky likvidity – konkrétně FIMA repo operace – nebyly ze strany zahraničních centrálních bank nijak výrazně využívané. Fed tak bude muset na tomto nástroji evidentně ještě zapracovat, například z hlediska jeho nacenění. Pokud tak neudělá, vytváří prostor pro vznik dalších likviditních problémů, došlo-li by na nové propady trhů, zejména emerging markets.

Ale zpět k volatilitě FX světa. Udrží-li se současná situace, vrchol letošního roku bychom mohli mít za sebou. Na druhou stranu, nelze podle nás očekávat další pokles až na historická minima dosažená v roce 2014 (loni jsme se k nim těsně přiblížili). Obchodníci by se tak měli připravit na období vyšší volatility na úrovni pětiletého průměru a s tím spjaté faktory, jako například vyšší náklady zajištění, zejména prostřednictvím opcí.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0855 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 99,97 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0796 do 1,0921 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,25 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 27,03 až 27,28 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 24,78 až 25,32 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter