Svět dvou ostrovů, ve kterém je snížení amerických úroků v nedohlednu

Klíčové body

  • Máme svět, který je rozdělen na dva ostrovy. Jeden je ostrov extenzivní spotřeby. Druhým je ostrov, na kterém převládá produkce zboží.
  • Americký spotřebitel vládne světu. jeho apetit je živen monstrózním fiskálním deficitem, který již vyvolává obavy ve vedení MMF.
  • Řešení fiskální díry v americkém rozpočtu je v nedohlednu, proto je v nedohlednu i snížení amerických úrokových sazeb.
Zdroj: Depositphotos

Evropská centrální banka snížila dle očekávání svou referenční úrokovou sazbu o 25 bazických bodů. Japonská Bank of Japan se žádným dramatickým způsobem nehrne do odstoupení od nákupů státních dluhopisů. Obě monetární autority, přes nezpochybnitelné inflační tlaky, necítí potřebu utahovat měnové podmínky. Na rozdíl od centrální banky USA, která se bez ohledu na úporné volání po „cutu“ ze strany analytiků a jiných protagonistů k podobnému kroku nemá. V čem se tak zásadně liší situace na obou stranách této ekonomické nerovnice?

Pochopení problému nalezneme u dalšího globálního aktéra, který dominuje současné světové ekonomice, Číny. Čínská ekonomika je podivný hybrid centrálního plánování a soukromého kapitalistického systému. Během velmi krátké doby se kombinací ekonomické špionáže, chytrým dotačním managementem, pracovitostí obyčejných Číňanů, ale i totalitárním praktikám podařilo Číně stát se průmyslovým gigantem, který dominuje celosvětovému průmyslovému exportu. Rychlost expanze a neefektivita centrálního plánování však způsobuje, že systém v poslední době naráží na své hranice. Jako lék doporučují ekonomové zvýšení domácí spotřeby, která by snížila exportní přebytky a využila přebytečnou průmyslovou kapacitu na domácím spotřebním trhu. Nechci se dále pouštět po této linii úvah, chci použít pouze jeden aspekt, že globalizace geograficky rozdělila svět na oblasti se zvýšeným konzumem v protikladu s oblastmi se zvýšenou výrobou. Je to logické. Pokud se kapitálu nekladou administrativní meze (což byl stav v posledních desetiletích), ten hledá nejefektivnější a nejlevnější cesty ke své kumulaci, které ve finále vedou k podobným nehomogenním formacím.

Máme zde tedy svět, který je rozdělen na dva ostrovy. Jeden z nich je ostrov extenzivní spotřeby, tím jsou Spojené státy. Druhým je ostrov, na kterém převládá produkce zboží, ke kterému patří spolu s Čínou a rozvojovými zeměmi do značné míry Evropa i Japonsko. Oba ostrovy mají samostatnou monetární i fiskální politiku. Snížíme-li úrokovou sazbu na ostrově spotřeby, vede to nutně ke zrychlení konzumu. Snížíme-li sazbu na ostrově výroby, vede to k navýšení výroby.  

Americký spotřebitel vládne světu, avšak jeho apetit je živen monstrózním fiskálním deficitem, který již vyvolává obavy ve vedení Mezinárodního měnového fondu. Není proto s podivem, že úrokové sazby na amerických vládních dluhopisech převyšují výnosy dluhů ostatních srovnatelných zemí. Řešení fiskální díry v americkém rozpočtu je v nedohlednu, proto je v nedohlednu i snížení amerických úrokových sazeb. Jakýkoliv krok tímto směrem by totiž jenom dodal energii již tak do ruda rozpálenému americkému spotřebiteli.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 1,0754 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 105,25 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0723 do 1,0853 EURUSD.

Koruna se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 24,65 EURCZK, vůči dolaru pak za středový kurz 22,92 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,53 až 24,77 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,77 do 23,12 USDCZK.

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, by měl dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností spadat do zmíněného intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje nejen předchozí hodnotu kurzu, ale i jeho minulou volatilitu. Pro přesnější určení budoucí volatility je do modelu zakomponován také faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. žádnou zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, Financial Times, Fed, ECB, ČNB, TradingView

Newsletter