Unipetrol v roce 2017? V mnoha ohledech to byl rok rekordní

AKTUALIZOVÁNO – Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol loni zvýšila čistý zisk o devět procent na 8,7 miliardy korun. Tržby rostly o 39 procent na 122,5 miliard korun. Výsledky byly pozitivně ovlivněny především dobrým stavem makroekonomického prostředí, vysokým využitím výrobních kapacit a příjmy z pojištění proti poškození majetku a přerušení provozu za mimořádné události v roce 2015.

„Loňský rok byl v mnoha ohledech rekordní. Zvýšili jsme tržby a provozní zisk na historickou úroveň, pokračovali jsme v mohutných investicích do modernizace a rozvoje našich klíčových výrobních jednotek. Ty dosahovaly vysokého stupně využití. Výrazně jsme pokročili v kompletaci stavby nové polyetylenové jednotky PE3, která je klíčovou investicí v naší strategii,“ shrnul uplynulý rok Andrzej Modrzejewski, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Unipetrol.

„V maloobchodním segmentu jsme investovali do rozšiřování počtu čerpacích stanic a jejich modernizace, zejména do rozvoje občerstvovacího konceptu Stop Cafe. Benzina díky tomu navýšila své vedoucí postavení na trhu a překročila dvacetiprocentní hranici tržního podílu. Potvrdili jsme, že námi zvolená strategie byla správná a umožnila nám zvyšovat hodnotu celé skupiny pro naše akcionářem“ dodal Modrzejewski.

Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl 14,8 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 23 procent.

Segment downstream – vysoké využití rafinérských kapacit, nárůst prodejů, Spolana v zisku

V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, vykázala skupina Unipetrol loni provozní zisk EBITDA LIFO 13,5 miliardy korunč. V meziročním srovnání jde o pětinový nárůst. Výsledky byly pozitivně ovlivněny stabilním provozem obou rafinerií a meziročním navýšením využití výrobních kapacit z 62 % na 90 %. Díky tomu Unipetrol meziročně zvýšil objem zpracované ropy o 46 % na 7,9 milionů tun. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 9 % na 6,8 milionů tun. Etylenová jednotka byla využita na 82 % (meziroční změna +65 %). To se projevilo ve výrazném nárůstu prodejních objemů petrochemických produktů, a to o 86 % na úroveň 2 milionů tun. Z toho Spolana, která uzavřela minulý rok čistým ziskem 433,5 milionů Kč, přispěla prodaným objemem ve výši 397 tisíce tun. 

Segment maloobchod – nová paliva, modernizace, růst počtu čerpacích stanic i podílu na trhu

V maloobchodním segmentu skupina Unipetrol vykázala na konci roku 2017 provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 1,4 miliardy Kč, což představuje meziroční navýšení o 46 %. Důvodem je pokračující všeobecně příznivá makroekonomická situace a zvýšený prodej pohonných hmot, zejména nového typu paliv EFECTA 95 a EFECTA Diesel. V nepalivové části těžil Unipetrol z dalšího rozvoje konceptu moderního občerstvení Stop Cafe. K úspěšným výsledkům přispělo i postupné převzetí 63 čerpacích stanic od společnosti OMV. Dosud Unipetrol převzal 56 stanic. Ukončení procesu očekává v prvním čtvrtletí letošního roku. Unipetrol v minulém roce nadále posílil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice, když ke konci roku evidoval ve své síti Benzina 401 čerpacích stanic. Tržní podíl Benziny se zvýšil na více než pětinu (říjen 2017).

Mohutné investice do rekonstrukce a modernizace

Unipetrol v uplynulém roce proinvestoval více než 7,5 miliardy Kč. Vynaložené prostředky směřovaly zejména do projektů zaměřených na modernizaci a rozvoje výrobních provozů, ochrany životního prostředí, optimalizace energetické efektivity a zvýšení procesní bezpečnosti. Úspěšně pokračovala výstavba nové polyetylenové jednotky PE3. Stavba jednotky PE3 je v současné době dokončena ze 77 %, celkové dokončení se předpokládá na konci letošního roku. Mezi klíčové projekty patřila také probíhající rekonstrukce teplárny T700 a revitalizace jednotky parciální oxidace (POX). V oblasti dopravy a logistiky Unipetrol investoval do nákupu nových lokomotiv. Investice mířily rovněž do neratovické Spolany, a to do modernizace a ekologizace výroby a do produkce granulovaného hnojiva Spolsan G. V maloobchodním segmentu Unipetrol investoval více než 900 milionů Kč v rámci rozšiřování konceptu občerstvení Stop Cafe na čerpacích stanicích a v neposlední řadě v rámci přebírání a rebrandingu čerpacích stanic, které skupina převzala od společnosti OMV.

Newsletter