Úroková sazba je schopna ruinovat životy i kariéry

Klíčové body

  • Financování startupů? Co oko nevidí, to srdce nebolí. Nyní se ukazuje, že strategie obskurnosti má i své nevýhody.
  • Technologické firmy mohou restrukturalizovat kapitál a čekat na otočku v úrokové politice. Někteří dlužníci defaultují.
  • Inflace, ani úrokové sazby nepůjdou dolů, dokud si to neodskáče několik smolařů. Takový je život.
Zdroj: Depositphotos

Pro dnešní ranní komentář jsem se  inspiroval článkem zveřejněným na víkendových stránkách portálu Bloomberg. Nejedná se o trhák, ale popsané jevy jsou důležité, jelikož vypovídají o aktuálním stavu americké ekonomiky.

Pod nablýskaným povrchem technologického sektoru, který tvoří společnosti typu Microsoft, Google, Meta, a za mánií vyvolanou posuny v oblasti umělé inteligence se skrývá svět menších technologických firem. Ty zatím nevydělávají, jsou značně zadlužené a přístup ke kapitálu jim ztížilo vzedmutí úroků. Naději na změnu jejich situace doposud živilo předpokládané snižování referenčních sazeb, které mělo podle některých předpovědí začít již v březnu. Neústupná inflace však zatím nedovoluje centrální bance k tomuto kroku přistoupit.

Financování startupů je tradičně zahaleno rouškou velmi malé veřejné informovanosti. Nízká transparentnost byla do nedávna podávána jako výhoda, jelikož tržní ocenění aktiv doprovázené volatilitou cen investora zbytečně znervózňuje a zneklidňuje. V Čechách pro to máme krásné pořekadlo: Co oko nevidí, to srdce nebolí. Nyní se ukazuje, že strategie obskurnosti má i své nevýhody. Výše popsané platí nejenom pro venture capital sektor, ale i pro private equity a private debt.

Za dané situace mohou technologické firmy pouze restrukturalizovat kapitál a čekat na otočku v úrokové politice. Někteří dlužníci defaultují a restrukturalizovaný dluh je prodáván jako „distressed“ neboli klasifikovaný. Takových pohledávek je na trhu již na desítky miliard dolarů. Číslo nedosahuje problému, na který jsme si zvykli u komerčních nemovitostí, ale co není, může být. Informace ze zákulisí se dostávají na světlo světa díky sporům, které se začaly objevovat mezi jednotlivými věřiteli. Úvěry byly ve zlatých dobách technologickým startupům poskytovány za velmi laxních podmínek, které nyní umožňují zvýhodňovat některé věřitele před ostatními. Domácí špinavé prádlo již není možno skrýt, jelikož firmy se dostávají do insolvencí a s tím vybublávají na povrch i vnitřní spory.

Úroková sazba je jedna z mála ekonomických veličin, která má reálné dopady do života firem i jednotlivců. Je schopna ruinovat životy i kariéry. Bylo proto s podivem, že k podobnému vývoji nedošlo mnohem dříve. Rychlost, s jakou se problémy řeší, není nijak závratná. Pověstná americká „akčnost“ v tomto případě selhává. Nikdo nechce být ten postižený, ale ani inflace, ani úrokové sazby nepůjdou dolů, dokud si to neodskáče několik smolařů. Takový je život.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 1,0652 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 105,97 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0603 do 1,0699 EURUSD.

Koruna se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 25,33 EURCZK, vůči dolaru pak za středový kurz 23,78 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,26 až 25,38 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,65 do 23,92 USDCZK.

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, by měl dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností spadat do zmíněného intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje nejen předchozí hodnotu kurzu, ale i jeho minulou volatilitu. Pro přesnější určení budoucí volatility je do modelu zakomponován také faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. žádnou zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, Financial Times, ECB, Fed, ČNB, CME, TradingView

Newsletter