Vítejte v budoucnosti: Internet věcí

Internet věcí (IoT z anglického Internet of Things) je v současné době jedno z nejskloňovanějších slovních spojení v poradních místnostech Silicon Valley. Aby také ne, jedná se nyní o jednu z nejrychleji rostoucích oblastí světa IT a nikdo si nechce nechat ujet tento velice lukrativní vlak.

Co je důležité pro management těch nejinovativnějších technologických firem po celém světě, je, nebo brzy bude, důležité i pro širokou investorskou veřejnost. Internet věcí v mnoha způsobech změní současné způsoby podnikání, ale otevře i zcela nové obchodní příležitosti.

Firmy, které dokážou tyto trendy uchopit mezi prvními, budou mít před ostatními významnou konkurenční výhodu. Pojďme si tedy fenomén internetu věcí představit trochu blíže.

Jak se internetové připojení se stává dostupnější a kdysi drahé technologie jsou rok od roku levnější, začíná vznikat stále více zařízení se zabudovanými senzory a možností Wi-Fi připojení. To vytváří dokonalou příležitost pro koncept internetu věcí.

Následující myšlenka je tak až geniálně jednoduchá. Propojit všechna tato zařízení, se kterými se denně setkáváme, do jedné integrované sítě, kde spolu budou vzájemně komunikovat, shromažďovat data a budou z jednoduchého rozhraní na dálku ovladatelná.

Připojit k internetu je možné prakticky všechna zařízení, která umí pracovat s elektrickou energií. To přináší obrovský potenciál pro využití ve všech sférách našeho života.

Využití

Využití IoT samozřejmě nekončí u tzv. „chytrých domácností“, kde domácnost na dálku komunikuje se svým majitelem a ten ji může z aplikace v mobilním telefonu ovládat. Z jejich popisu se totiž mnoha lidem spíše ježí hrůzou vlasy na hlavě, než že by u nich vyvolávaly nadšení pro nové technologie.

Populárními příklady se na internetu staly chytrá lednička, která vás informuje o nedostatku potravin a termostat, který sám dokáže reagovat na vaši přítomnost v objektu, či dokonce i změny počasí.

Za obzorem mediální pozornosti se skrývá čtenářsky sice méně atraktivní, ale o to větší a ekonomicky důležitější pole využití, které lze souhrnně označit jako průmyslové. V dnešním globalizovaném světě, v němž jsou logistické řetězce mnohdy rozprostřené i přes několik kontinentů, je pro společnosti stěžejní, a přitom leckdy velmi komplikované mít o jednotlivých článcích dokonalý přehled.

Internet věcí to dokáže změnit. Díky množství dostupných dat budou moci firmy získávat rychle a jednoduše informace o svých produktech a procesech. Na základě automatické analýzy pak budou moci identifikovat odchylky od normálu a rychle na ně zareagovat.

Vhodná implementace nové technologie tak umožní firmám zvýšit jejich efektivnost a konkurenceschopnost. Kolem roku 2025 by firemní úspory dané zavedením inteligentních čidel mohly globálně překročit až 1 bilion dolarů.

Informace získávané od koncových uživatelů otevřou firmám dveře pro nové obchodní toky a produkty. Budou daleko lépe vědět, co, kdy a jak si jejich zákazníci přejí a budou na to moci reagovat v reálném čase.

Růst odvětví

IoT je momentálně jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. V letošním roce je připojených již 4,9 miliardy různých zařízení (toto číslo nezahrnuje PC, notebooky, tablety a smartphony). Do roku 2020 má podle společnosti Gartner toto číslo vzrůst na necelých 21 miliard.

Dle odhadů má IoT přidat světové ekonomice do roku 2030 až 14 bilionů dolarů (pro porovnání v roce 2014 dosahovalo globální HDP 77 bilionů dolarů)

Na tento obrovský boom už reagují společnosti po celém světě. Např. Samsung bude do roku 2020 vyrábět všechna zařízení s podporou Internetu věcí. V České republice se T-mobile chystá do konce příštího roku vybudovat 350 stanic, které budou schopné shromažďovat data od zařízení s podporou IoT. I takové společnosti jako Intel se odklánějí od svých tradičních trhů jako PC a směřují své investice do IoT a souvisejících odvětví.

Co s daty? Investiční příležitost

Miliardy připojených zařízení budou vytvářet obrovská množství dat. Tato data bude zapotřebí uchovávat. Z rozmachu internetu věcí nebudou profitovat jen producenti příslušných zařízení, ale i výrobci a provozovatelé datových center a jejich infrastruktury.

Kvanta dat bude zapotřebí analyzovat, nejlépe automaticky a v reálném čase. To bude klást obrovské požadavky na softwarové společnosti a výpočetní techniku. Důležitým prvkem bude samozřejmě také jejich zabezpečení. Před investory se nyní otevírá více přístupů, jak růst toho odvětví zařadit do svého portfolia.

Autor: Sven Subotič, Michal Kokoř | aurainvest.cz

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Newsletter