Blogger a PhD student ekonomie na Sapienza University of Rome

František Mašek

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Proč je situace kolem inflace mnohem složitější, než jak uvádí guvernér Michl

Můj poslední příspěvek bylo o tom, co v základním New Keynesian myšlenkovém rámci, v němž centrální banky žijí, znamená, když je měnová politika uvolněná. Soustředili jsme se tedy na poptávkovou stranu (dynamická IS křivka). Nedávné výroky guvernéra ČNB Aleše Michla mě ale nutí zmínit se i o nabídkové straně.

Co to vlastně znamená, když je měnová politika expanzivní, či restriktivní

Všímám si, že koncept neutrální úrovně sazeb je často misinterpretovaný. Nejen na finančních trzích, ale dokonce i samotnými centrálními bankéři.

O potenciální změně měnového pravidla ČNB

Texty bývalého poradce bankovní rady ČNB Tomáše Havránka v posledních měsících silně rezonují v českém finančním prostředí. Vypadá to, že T. Havránek se o rozproudění debaty o změně režimu měnové politiky ČNB snaží opravdu vehementně. V jádru věci je mi mnoho jeho výroků sympatických. Některá jeho další tvrzení jsou pro mě však v mnohém překvapující.

Ekonomové a COVID-19: Zdroje jsou. A kvalitní

Situace kolem COVID-19 přinutila spousty skvělých vědců a inteligentních lidí přesměrovat svoje myšlenky...

Newsletter