Assistant Professor na New York University

Jaroslav Borovička

Autor působí jako Assistant Professor na New York University, kde přednáší makroekonomii na bakalářské a doktorandské úrovni a teorii financí na doktorandské úrovni. Dříve přednášel makroekonomii na University of Chicago a pracoval ve výzkumném oddělení Federal Reserve Bank of Chicago.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter