Mládek k Rakušanům: Do licence Dukovan nemá nikdo zasahovat

Licenční řízení provozu jaderné elektrárny Dukovany provedl nezávislý úřad SÚJB na žádost provozovatele v souladu s národní a unijní legislativou, do procesu by nikdo neměl zasahovat. Požadavek na dodatečné podrobení žádosti o prodloužení provozu v procesu EIA je bezpředmětný. Uvedl to dnes ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) v reakci na vyjádření rakouského ministra životního prostředí Andrä Rupprechtera.

 „S ohledem na vyjádření pana ministra Rupprechtera ohledně prodloužení provozu prvního bloku jaderné elektrárny Dukovany musím zdůraznit, že základním pilířem evropské energetické politiky i dobrých sousedských vztahů, je respektování práva národní volby energetického mixu a národní a evropské legislativy,“ uvedl Mládek.

Dodal, že pro Českou republiku je jaderná energetika jedinou udržitelnou a ekonomicky efektivní volbou, jak naplnit závazky ohledně omezování emisí oxidu uhličitého a neohrozit kvalitu zásobování elektřinou pro průmysl i obyvatele.

„Potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů je z hlediska geografické polohy ČR přirozeně limitován, navíc naráží na naše ekonomické možnosti, viz například vysoké náklady související s podporou fotovoltaiky, které budeme pociťovat jako občané i firmy ještě hodně let,“ dodal ministr.

Newsletter