Češi a Němci ztrácí důvěru v ekonomickou obnovu

Klíčové body

  • Souhrnný indikátor důvěry v České republice v červenci meziměsíčně klesl o 4,3 bodu na 99,7 bodu. Nejvíce se propadl průmysl.
  • Německý ekonomický sentiment se také zhoršuje. Vedle obav z nedostatku výrobních vstupů a růstu jejich ceny se Němci bojí dalších explozí pandemie.
  • Nepříznivý vývoj pandemie v regionech s nízkou proočkovaností ohrozí i Českou republiku, a tím i kurz koruny.
Zdroj: Depositphotos

Byla jen otázka času, kdy se nedostatky výrobních vstupů a růst jejich ceny projeví v ekonomickém sentimentu v České republice. Výroba vlivem rostoucích cen vstupů a nedostatku na trhu práce zpomaluje. Mezi dotčená odvětví vedle většiny průmyslových podniků patří i sektor stavebnictví, kde růsty cen vstupů významně ohrožují schopnost stavebních firem dostát svým cenovým nabídkám. Červencový konjunkturální průzkum ČSÚ ukázal, že ekonomický sentiment v České republice ochlazuje. Souhrnný indikátor důvěry se v červenci snížil o 4,3 bodu proti červnu na konečných 99,7 bodů.

Důvěra klesala v obou měřených segmentech. Indikátor důvěry podnikatelů klesl o 4,4 bodu na 99,3 bodu a indikátor důvěry spotřebitelů klesl o 3,6 bodu na 101,9 bodu. I přes meziměsíční pokles je hodnota indikátoru důvěry vyšší než ve stejném období v loňském roce, kdy letní počasí pomohlo alespoň dočasně omezit šíření viru. Ze sektorů, kde je měřen ekonomický sentiment, dopadl nejhůře průmysl, u něhož došlo k propadu důvěry o 9,5 bodu na 98,7 bodu. Takto výrazný meziměsíční propad není běžně v souladu s ekonomickou obnovou a ekonomickým růstem. Problém totiž neleží na straně poptávky, kdy firmy těžko shání odbytiště pro své výrobky a služby. Problém leží, jak je naznačeno výše, na straně nabídky.

Průmyslové podniky mají i během léta problémy s nasmlouvanými dodávkami výrobků a služeb, což významně ovlivňuje jejich situaci na trhu. Růst cen vstupů vlivem jejich nedostatku musí navíc alespoň částečně započítat do koncové ceny svých výrobků. K alespoň mírnému navyšování cen je tlačena domácí i světová konkurence, což dopady této situace na konkurenceschopnost českého průmyslu alespoň zmírňuje.  Vedle růstu cen výrobních vstupů dále pokračuje nedostatek pracovní síly, což platí i pro sektor stavebnictví. Nedostatek pracovní síly se oproti průměru EU nadprůměrně silně projevuje právě v České republice, což by mohlo ohrozit konkurenční pozici českých firem. V sektoru obchodu a služeb, které rostoucí ceny materiálů a dalších vstupů příliš neovlivňují, nedošlo k zásadním změnám.

Zlepšení situace není na viditelném horizontu ani v sousedním Německu, jehož hospodářská kondice významně ovlivňuje českou ekonomiku. Ekonomický sentiment v Německu měřený indexem Ifo v červenci meziměsíčně klesl o 0,9 bodu na 100,8 bodu. Index klesal i přes relativně pozitivní hodnocení současné hospodářské situace ze strany firem. Významný vliv mělo zhoršení očekávání firem pro následující měsíce. Vedle všeobecného nedostatku výrobních materiálů a růstu jeho ceny vnímají německé firmy zvýšené riziko v oblasti pandemie. V současnosti rostoucí čísla nově nakažených v Německu rozdmýchávají obavy z opakování situace z loňského roku, kdy ochlazení počasí znovu nastartovalo pandemii. S růstem počtu nakažených se navíc zvyšuje riziko dalších lockdownů, což by v krátkém období negativně ovlivnilo hospodářskou situaci nejen v Německu, ale i na něm napojených zemí, mezi které Česká republika nepochybně patří.

Pro kurz koruny proto může s koncem léta začít turbulentní období. Případné zhoršení pandemické situace v Německu a hrozba dalších lockdownů představuje zásadní riziko pro českou ekonomiku, a tím i pro českou korunu. Výhledy pro silnější korunu počítají s utahováním měnové politiky ze strany ČNB, která by v nepříznivé pandemické situaci mohla být nakloněna odkladu plánovaných úrokových hiků. Vedle toho je česká koruna stále považována za rizikovější měnu, která v době nejistoty vyvolané akcelerující pandemií jistě oslabila. Ve prospěch koruny ale hovoří rostoucí proočkovanost v rámci Evropské unie a dalších regionech západního světa. Posílená imunita obyvatelstva by měla pomoci s bojem s pandemií. Problém by mohl nastat v případě explose pandemie v Asii a v Jižní Americe, kde se nachází významná část dodavatelského řetězce výrobních vstupů včetně nedostatkových čipů a polovodičů. Slabší kolektivní imunita v některých regionech světa je proto rizikem i pro země s vysokou proočkovaností.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1793 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,67 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1755 do 1,1820 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,65 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,56 až 25,71 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,65 až 21,87 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

 

Newsletter