ČNB představila citlivostní scénáře. Korunu může ohrozit americké dění

Klíčové body

  • Nová prognóza ČNB počítá s rychlejším růstem HDP, rychlejším růstem úrokových sazeb a silnější korunou.
  • Citlivostní scénáře prognózy pracují s rychle rostoucími sazbami a silnou korunou.
  • Rizikové měny by se dnes mohly ocitnout pod tlakem silnějšího dolaru a vyšších amerických tržních sazeb.
Zdroj: ČNB

Vedle zvýšení repo sazby o 25 bazických bodů nabídl minulý týden i detailnější vhled do předpokladů, modelu a obav centrálních bankéřů. Nově představená prognóza popisuje významný posun za 3 měsíce. ČNB nově počítá s vyšší mírou inflace, a to přibližně o 7 desetin procentního bodu v každém z následujících 4 čtvrtletí. Příští rok by tak inflace měla zůstat nad 3 procenty, koncem letoška by se dokonce měla výrazně přiblížit 4 procentům. Návrat inflace k inflačnímu cíli — a to za předpokladu výrazného růstu sazeb – prognóza očekává až v druhé polovině příštího roku.

Nová prognóza počítá i s rychlejším růstem HDP, rychlejším růstem úrokových sazeb a silnější korunou. V porovnání s předchozím výhledem došlo i díky rychlejšímu uvolnění protipandemických opatření ke zlepšení výhledu vývoje HDP. Optimističtější počáteční stav modelu/ekonomiky stojí za rychleji rostoucí úrokovou sazbou. K posunu přispěl i růst krátkodobých inflačních očekávání a „dovezená“ inflace. Díky očekávanému rostoucímu úrokovému diferenciálu počítá nová prognóza i s rychlejším a výraznějším posilování koruny.

Ke zmíněné změně inflačních očekávání se prognóza vrací i v jednom z citlivostních scénářích, které byly představeny na pátečním setkání s analytiky. Pokud by došlo k rozvolnění důvěryhodnosti dosažitelnosti dvouprocentní inflace a očekávání trhu by se posunula k vyšším hodnotám, přišlo by ze strany ČNB ještě agresivnější utahování měnových podmínek. V druhém citlivostním scénáři prognóza představuje vliv silnější koruny, která by vedla k pomalejšímu růstu úrokové sazby. K utahování měnových podmínek by tak došlo skrz měnový kanál.

Zdroj: ČNB
Zdroj: ČNB

V nové prognóze je zajímavý ještě předpoklad vývoje omezení ekonomiky kvůli COVID-19. Stringency index, se kterým prognózy ČNB pracují již několik čtvrtletí a měl by odrážet přísnost opatření zavedených jako reakci na vývoj situace, má během léta, tj. během dovolených a prázdnin, růst, ale na podzim, tedy se začátkem nového školního roku, klesat. Vzhledem ke zkušenosti z minulého roku z mnoha zemí světa a říjnovým volbám se podobný vývoj i navzdory očkování zdá jako odvážný předpoklad.

Z hlediska vývoje kurzu, koruna v návaznosti na rozhodnutí a výhled ČNB v závěru minulého týdne krátce zpevnila pod hranici 25,40 za euro. A okolo této hranice setrvala i poté, co byla zveřejněna dobrá data z amerického trhu práce (vytvoření více než 940 tis. nových pracovních míst a pokles míry nezaměstnanosti na 5,4 %) přispívající k silnějšímu dolaru a vyšším americkým tržním sazbám. Dnes ráno pozorujeme u měn regionu mírné výprodejní tlaky. Ty přiřazujeme dozvukům zmiňovaných amerických dat, z jejichž dopadů je pro rizikové měny největším rizikem pokračující růst tržních sazeb.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1763 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,75 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1758 do 1,1842 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,43 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,35 až 25,48 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,45 až 21,67 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

Newsletter