Jak se na trzích podepsala nejvyšší inflace od velké finanční krize. A co bude dál

Klíčové body

  • Sílící americká inflace je rizikem ještě plošší výnosové křivky a silnějšího dolaru.
  • Futures eurodolaru plně zaceňují zvýšení sazeb Fedu o 25 bazických bodů na konci roku 2022.
  • Spodní hranici letního obchodního pásma eura proti dolaru posouváme na 1,1700 EURUSD.
Zdroj: Depositphotos

Světová ekonomika zažívá období intenzivně sílících inflačních tlaků. Asi nejhlasitěji se o rostoucích cenách hovoří v případě americké ekonomiky. Poslední, tj. červnová, data tam ukázala nejvyšší inflaci od velké finanční krize. Argument o tranzitornosti stále žije. Vedle toho ale sílí argumentace o nutnosti jednat, která zatěžuje americký Fed.

Červnová čísla ukázala nárůst americké inflace na 5,4 % meziročně, v jádrovém vyjádření, tedy po očištění o ceny potravin a energií, pak na 4,5 %. V prvním případě jde o nejvyšší číslo od roku 2008, ve druhém dokonce od začátku 90. let. Fed sice primárně sleduje jádrový index výdajů na osobní spotřebu (v květnu +3,4 % y/y), výše zmiňovaná data však velmi dobře reflektují cenový trend, navíc jsou zveřejňována s menším časovým zpožděním. Trhy na ně proto reagují relativně citlivě, obzvláště v případě „extrémních“ hodnot s potenciálním dopadem na měnovou politiku.

Reakcí na úterní report byl nárůst amerických výnosů se střednědobou splatností (3-5 let). Ty v podstatě reflektovaly potvrzení výhledu zvýšení sazeb Fedu – dle červnové prognózy o 50 bazických bodů v roce 2023. Tržní sázky jsou však ještě razantnější. Futures eurodolaru zaceňují ke konci roku 2022 zvýšení sazeb Fedu o 25 bazických bodů zhruba 1,5krát. Na konci roku 2023 už vidíme zacenění bezmála 3,6 kol o takovém zvýšení a na konci 2024 o něco málo více než 5 kol.

Trhy tím sází na brzký a intenzivní úrokový cyklus, jehož trvání ale nebude nikterak dlouhé, a vrchol navíc nedosáhne ani Fedem odhadované úrovně neutrální sazby na 2,5 %. To ostatně vidíme z vývoje dlouhých forwardových sazeb (5Y5Y forward swap) i těch krátkodobých (10Y1M OIS). Přidáme-li k tomu hluboce záporné dlouhé reálné sazby (10Y TIPS klesl pod -1 %), znamená to výrazně slabší výhled ekonomického růstu a inflace. Tedy že jsme aktuálně zhruba na vrcholu růstu, který bude dále jen zpomalovat a s ním poté i inflace. Z hlediska dlouhého období tak trh potvrzuje tranzitornost inflačních tlaků. Z kratšího, tj. v období do maximálně pěti let, už nikoliv, což se ukázalo při srovnání intenzity reakce breakeven inflací na červnová čísla americké inflace.

Výsledkem pohybů pozorovaných už od červnového zasedání Fedu – nešlo jen o reakci na červnovou inflaci, ta byla ostatně včera zkorigována* je zplošťující se americká výnosová křivka. Její potenciálně dále rostoucí střední část bude podle nás jedním z faktorů živících vyšší riziko silnějšího dolaru, jehož spodní hranici minimálně pro letní výhled proti euru posouváme na 1,1700 EURUSD. U delšího konce pak budou převažovat rizika posunu k nižším hodnotám – úterní nárůst 30letých výnosů zpět nad hranici 2 % byl spojen s neúspěšnou aukcí instrumentů o této splatnosti a neměl dlouhého trvání.

Můžeme sice čekat další zlepšení na americkém trhu práce, patrně bude ale jen horko těžko „přetlačovat“ aktuální síly působící na celkově plošší výnosovou křivku. To by se mohlo podařit až kombinaci nad očekávání lepších dat a velmi brzkého, a hlavně agresivního snížení tempa nákupů aktiv ze strany Fedu. K tomu ale měnový výbor nepřistoupí, jelikož si pamatuje scénář z roku 2013.

Minimálně pro léto tak předpokládáme, že hlavním rysem americké ekonomiky bude výrazně plošší výnosová křivka, srovnáme-li její tvar s obdobím z přelomu prvního a druhého kvartálu. Důraz přitom klademe na potenciálně ještě vyšší střední část než dnes, u níž můžeme předpokládat citelnější vliv debat a plánů ohledně snižování tempa nákupů aktiv. Klíčová bude rychlost a intenzita tohoto posunu jakožto riziko rizikových měn, včetně české koruny. U delšího konce pak můžeme pozorovat jistý efekt přelití, avšak vzhledem k současnému naladění trhů, které se během třetího kvartálu zřejmě jen tak nezmění, zůstane poptávka po dlouhé duraci nadále dostatečně silná.

 

*Korekci úterního pohybu umocnilo zveřejnění proslovu guvernéra Fedu Powella před jeho samotným vystoupením před Výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů. V něm zaznělo, že inflace bude nadále ještě několik měsíců zvýšená a poté začne zpomalovat směrem k 2 %. Klíčové přitom je, že inflační očekávání jsou v tuto chvíli konzistentní s cílem centrální banky. Významného posunu směrem k nastaveným cílům duálního mandátu nebylo podle Powella ještě dosaženo, tudíž je stále potřeba pokračující měnověpolitická podpora. Připustil však, že na příštích zasedáních, explicitně zmínil už to červencové, bude měnový výbor diskutovat snížení tempa nákupů aktiv, konkrétně půjde o načasování a kompozici. O bližších detailech pak bude trh dostatečně s předstihem informován.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1841 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,34 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1767 do 1,1857 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,57 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,48 až 25,66 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,47 až 21,68 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

Newsletter