Příběh americké banky, která může „zachránit“ Fed

Klíčové body

  • Druhá polovina roku se v americké ekonomice ponese v duchu zaceňování snižování tempa nákupů aktiv ze strany Fedu.
  • Fed se bude chtít vyvarovat chyb z roku 2013. Cílem bude hladký přechod bez citelného utažení měnových podmínek v krátkém čase.
  • Pomocnou ruku by Fedu mohla podat americká banka. Nejdřív však bude potřeba z ní sejmout starý trest.
Zdroj: Depositphotos

Odpočítávání prvních debat o snižování tempa nákupů aktiv ze strany Fedu už začalo. Pro americkou centrální banku bude klíčové, abychom nebyli svědky opakování scénáře z roku 2013, kdy taperingové překvapení vedlo k nežádoucímu utažení měnových podmínek. Pomoci by jí mohla jedna americká banka, která před několika lety upadla v nemilost.

Za myšlenkou pomyslné „záchrany“ Fedu stojí Zoltan Pozsar, známé jméno především mezi úrokovými stratégy. Zoltan si za svou kariéru prošel posty na americkém ministerstvu financí a poté během krize 08/09 i u Fedu. Známá je především jeho práce How the Financial System Works: A Map of Money Flows in the Global Financial Ecosystem, která schematicky pokrývá fungování amerického finančního systému. Aktuálně Zoltan působí v bance Credit Suisse, kde je hlavním úrokovým stratégem. Nedávno v jednom ze svých pravidelných reportů přišel s myšlenkou „kooperace“ Fedu s bankou Wells Fargo.

Jistě si vzpomenete na rok 2016, kdy vyšla najevo kauza otevírání falešných účtů a pojištění, za kterou stáli zaměstnanci Wells Fargo usilující o splnění stanovených cílů. Banka později souhlasila s úhradou pokuty ve výši 3 miliard dolarů. Nadto Fed na její bilanci uvalil strop ve výši 1,95 bilionu dolarů trvající do doby, než banka spraví svou regulační strukturu a zlepší interní kontroly. Tento trest je účinný dodnes, přičemž dle odhadů agentury Bloomberg ze srpna 2020 vyšel Wells Fargo na ušlých ziscích minimálně na 4 miliardy dolarů. Tato částka do dnešní doby bezesporu ještě narostla.

Wells Fargo však udělala velký posun vpřed, včetně restrukturalizace nejvyšších postů. Aktuálně se tak spekuluje, že by Fed mohl zastropování bilance zrušit. A právě toho se chytá Zoltan a dává tento krok do spojitosti s očekávaným snižováním tempa nákupů aktiv ze strany Fedu.

Zoltan vychází z premisy americké centrální banky nakupující množství hypotékou krytých cenných papírů (tzv. MBS). Jejich měsíční nákupy jsou v rámci QE stanoveny na 40 miliard dolarů, což je dle stratéga podobný objem, jako od druhého čtvrtletí 2020 nakupuje Bank of America. Tyto operace jsou v případě Fedu často kritizovány. Hlavním argumentem kritiky je zcela odlišná situace od krize 08/09, kdy byly nákupy MBS jedním z klíčových prostředků dodávky likvidity a stabilizace krizí zasaženého trhu. Současné nákupy, jak už dříve, možná až paradoxně, uvedl šéf bostonské pobočky Fedu Rosengren, jsou však zdrojem obavy o finanční stabilitu pramenící z potenciálního přehřátí realitního trhu.

Možným řešením by bylo snížení nákupů MBS a naopak zvýšení objemu skupovaných amerických dluhopisů. To je však scénář, na který Fed nepřistoupí. Ve vzduchu navíc visí ono stažení stropu bilance Wells Fargo, jejíž volná kapacita po letech omezení dosahuje podle Zoltana více než 500 miliard dolarů. Dá se tedy předpokládat, že jakmile bude mít banka možnost expandovat, poptávka z její strany bude opravdu velká, aby tak vykompenzovala předchozí výpadek zisků.

V takové situaci je podle stratéga klíčové načasování. Pokud by Fed zastropování Wells Fargo okamžitě zrušil, hrozila by ještě intenzivnější poptávka patrně nejen po MBS, ale také po dluhopisech. Výsledkem by byl celkový pokles tržních sazeb, zejména těch delších, se všemi jeho dopady do reálné ekonomiky. Americká centrální banka sice stále upřednostňuje uvolněné měnové podmínky, už dnes se však objevují signály o debatách týkající se snižování tempa nákupů aktiv. Potvrdily to nejen dubnové Fed Minutes, ale také nedávné komentáře představitelů měnového výboru. Dá se tak předpokládat, že druhá polovina roku bude ve znamení ostré debaty o tzv. taperingu, včetně jeho tržního zacenění.

Zoltan je přesvědčen, že uvolnění bilance Wells Fargo by v době před taperingem přineslo více škody než užitku. Jakmile by však přišlo tehdy, kdy Fed představí plány snižování tempa nákupů aktiv, mohla by „svobodná“ Wells Fargo přispět k vyhlazení očekávaného výprodeje amerických tržních sazeb. To by zároveň snížilo riziko opakování scénáře z roku 2013, kdy jsme přes léto viděli intenzivně rostoucí americké sazby utahující měnové podmínky rychleji, než si Fed původně představoval.

Zoltan přiznává, že měnové a regulatorní oddělení Fedu spolu obvykle nekooperují, nikdy ale neříkejme nikdy. Takto popsanou „strategii“ by podle něj měli vnímat jako riziko především ti, kteří sází na citelnější růst delších amerických sazeb v souvislosti s taperingem ve druhé polovině roku.

Pro naše potřeby můžeme představený scénář rozšířit o měny. Jestliže bude třetí kvartál kvartálem zaceňování snižování tempa nákupů aktiv, klíčová bude rychlost posunu amerických tržních sazeb. Pokud by se měl opakovat scénář z roku 2013, kdy výnos desetiletého dluhopisu během léta vzrostl o více než 100 bodů, a v případě desetiletého TIPSu (proti inflaci zajištěný dluhopis fungující jako proxy reálné sazby) dokonce o více než 150 bodů, výsledkem by byl výprodej především rizikových měn, včetně koruny. Jestliže by případný posun byl tlumen poptávkou Wells Fargo, dopady by mohly být mnohem menší.

Ale spekulace stranou. Fed si moc dobře pamatuje, kde před osmi lety udělal chybu. Měnový výbor se, doufejme, poučil, tudíž nebude opakovat ty stejné chyby. Výsledkem by měl být pozvolný proces přípravy trhu na tapering rozprostřený v čase od června do prosince, což by mělo být zárukou slabšího vlivu na rizikové měny. Koruna by tak, i přes možné lehké přibrzdění, měla mít prostor pro postupné zpevnění směrem k hranici 25,00 za euro. Sílu tohoto pohybu bude přitom určovat nejen tržní sentiment či kondice domácí ekonomiky, ale především ČNB, u níž se aktuálně spekuluje o dvou až třech kolech navyšování sazeb ve zbytku roku.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,2192 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 90,03 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,2174 do 1,2286 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,42 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,36 až 25,50 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 20,70 až 20,92 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

Newsletter