Ekonomika

Načítat příspěvky po

Letos jsme 163 dní pracovali na stát. Ode dneška už děláme na sebe

Celých 163 dní jsme v České republice pracovali a podnikali na pokrytí letošních veřejných výdajů. Teprve od dnešního dne začínáme vydělávat sami na sebe. Slavíme totiž Den daňové svobody, pomyslný den, od kterého máme vůči státu splněnu svou daňovou povinnost.

Nad makroekonomickým výhledem se stahují mračna

Nejnovější měsíční průzkum analytiků společnosti Fidelity International ukazuje pokračující zhoršení manažerského sentimentu vedené výrazným poklesem u čínských a evropských společností. Zdá se, že čínské znovuotevření trhu uvadá, a i nad evropským makroekonomickým výhledem se stahují mračna.

Home office podle novely zákoníku práce

Na začátku února předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh novely zákoníku práce, jejíž účinnost je pro většinu ustanovení předpokládána v polovině roku 2023 (patrně od 1.7.2023). Jedná se o pozměněnou verzi původního návrhu ze září loňského roku, který byl z důvodu značného množství připomínek podaných v rámci připomínkového řízení významně přepracován.

čnBlog: Inverzní výnosová křivka aneb Ekonomická recese na obzoru

Od října 2022 dochází na americkém trhu s dluhopisy k neobvyklé události, která vyvolává velký zájem a zároveň i obavy mnoha ekonomů a investorů po celém světě.

čnBlog: Obrat na inflační frontě, cenový růst ustupuje. S oslavami vítězství počkejme

V dubnu se meziroční inflace podle Českého statistického úřadu dále snížila z 15 na 12,7 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem, březnem, cenová hladina dokonce mírně poklesla, a meziměsíční inflace byla tedy záporná. Odeznívá i růst cen výrobců, průmyslových i zemědělských. Je již čas na oslavy? Jsou to dobré zprávy, inflace ustupuje, určitá opatrnost je ale namístě.

čnBlog: Rok 2022 jako zkouška flexibility reakce ČNB a jejího prognostického aparátu

Česká ekonomika byla v roce 2022 v souvislosti s energetickou krizí a ruskou agresí na Ukrajině vystavena bezprecedentním vnějším cenovým šokům stojícím mimo dosah centrální banky, tyto šoky přitom významně přispívaly ke zrychlování inflace. V kontextu těchto událostí využila ČNB flexibility svého režimu inflačního cílování a přistoupila k posunům horizontu měnové politiky. 

Spojeným státům hrozí zhoršení ratingu

Ratingová agentura Fitch varuje před zhoršením ratingu USA z aktuálních „AAA“. Výhled je negativní, vše souvisí s nedosažením dohody o dluhovém stropu. I přesto, že Fitch v základním scénáři s dohodou počítá, neznamená to, že budou mít Spojené státy vyhráno.

S pokračující debatou o dluhovém stropu čekejme růst tržní volatility

Vyjednávání o americkém dluhovém stropu přitahuje stále větší pozornost investorů. Ta je upřena zejména na kritické datum „X“, kdy se očekává, že americké vládě dojdou prostředky na plné uhrazení finančních závazků. V současné době se toto datum odhaduje na 1. června.

Signál „vyšší po delší dobu“

Novozélandská centrální banka začala zvyšovat sazby dřív než většina centrálních bank z vyspělých ekonomik. Nehledě na možné odlišnosti, strategie vyšší po delší dobu je potvrzením charakteru ekonomického prostředí, které je s ohledem na inflaci více než společné pro většinu ekonomik.

čnBlog: Nerovný dopad inflace na české domácnosti

Příjmy domácností v roce 2022 citelně zaostaly za spotřebitelskou inflací. Sektor domácností ovšem není jednolitou jednotkou. V tomto článku využívám novou statistiku subsektorů domácností, která propojuje mikroekonomická šetření s národními účty, k rozklíčování dopadů inflačního roku 2022 na různé příjmové skupiny českých domácností.

čnBlog: Inflace klesá. Průběžné vyhodnocení dezinflačního procesu v Česku

Zmapováním hlavních bodů transmise měnové politiky ilustrujeme, jak v české ekonomice dojde k návratu inflace k cíli ČNB, tedy ke 2 %.

Co říkají data za osm dekád, včetně 11 recesí, o dnešním výhledu?

Z historického hlediska vedlo zpřísnění finančních podmínek, podobně jako jsme byli svědky v posledním roce, vždy k recesi. Odhadnout potenciální závažnost je však složitější.

Soukromé úvěry jsou alternativou v době, kdy roste tlak na bankovnictví

Soukromý dluh se může stát důležitým zdrojem kapitálu pro evropské společnosti, protože banky v důsledku rostoucích sazeb a většího důrazu na regulační požadavky zpřísňují úvěrové požadavky.

čnBlog: Regionální sentiment středoevropských měn v globálním kontextu

Synchronní pohyb středoevropských měn nesouvisí pouze s ekonomickými vazbami či společným historickým vývojem jejich ekonomik. Často je odrazem změn v náladách globálních investorů či důvěryhodnosti regionu, zejména pak v době nejistoty na finančních trzích a útěku do bezpečných aktiv. Proto jedním ze způsobů, jak analyzovat vliv vnějších faktorů ovlivňujících krátkodobou dynamiku měn, je skrze jejich společný pohyb.

Žádná úroková pauza se nekoná

Evropská centrální banka dále zvyšuje úrokové sazby. Změnila však tempo úprav, které bylo sníženo z půl procentního bodu na čtvrt. Překvapení přišlo v podobě plánovaného ukončení reinvestic prostředků z nakoupených instrumentů v rámci programu nákupů aktiv. Guvernérka Lagardeová důrazně uvedla, že centrální banka neprovádí žádnou úrokovou pauzu. Dle stále vysokých hodnot jádrové inflace ani není možná.

Snížení českých úrokových sazeb není na stole

Bankovní rada České národní banky na zasedání 3. května nepřekvapila a dle...

čnBlog: Představení a přesnost nástrojů krátkodobé prognózy českého HDP v ČNB

Nástup covidu na jaře 2020 zatřásl nejen s domácí a světovou ekonomikou, ale také s modelovými a predikčními nástroji ekonomů. Relevantní data přicházela se zpožděním a jejich vypovídací schopnost byla kvůli turbulentním a bezprecedentním okolnostem „zašuměna“ více, než bývalo do té doby zvykem. Proto bylo nutné vytvořit zcela nové modely a nástroje či upravit ty stávající, aby využily alternativní indikátory či vysokofrekvenční data.

Bank of Japan poprvé s novým guvernérem

V pátek ráno nás čeká první zasedání Bank of Japan pod vedením nového guvernéra Uedy. Jeho dosavadní rétorika v rámci komentářů nenaznačovala, že by na květnovém zasedání mělo dojít k jakýmkoliv změnám. Banka stále pracuje s výhledem rostoucí inflace, která však ve druhé polovině roku klesne, a to zpět pod 2% inflační cíl. Aktuální proinflační etapa tak podle Bank of Japan není stabilní a udržitelná.

Evropské komerční nemovitosti jsou na tom lépe než americké

Rostou obavy, že další vlna tlaků na americké banky bude pocházet z oblasti komerčních nemovitostí. V Evropě je ale kancelářský sektor odolnější a většina bank je tak méně vystavena prudkým tlakům.

Jak snížit riziko runu na banku?

Newyorský Fed se zamyslel nad tím, jak omezit riziko bankovního runu s přispěním vkladatelů, jejichž depozita převyšují pojištěnou maximální hranici. Nepojištěné depozitum vkladatele může být rozloženo na dvě části. Větší bude možné v případě potřeby vybrat hned, menší, tj. minimální rizikový zůstatek, až s určitým zpožděním.

Newsletter